mapa strony   |   kontakt   |

Zapytanie ofertowe

Unieważnienie zapytania ofertowego 1/MKS/ZO/2015

Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu informuje, że na podstawie §8 pkt.3) załącznika do Zarządzenia nr 7/2014 z dnia 7.05.2014 oraz pkt. 20.1.3 IWZ unieważnia postępowanie przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. „Kompleksowa odbudowa budynku warsztatowego wraz z myjnią dla autobusów oraz infrastrukturą komunikacyjną przylegającą do tego budynku na trenie MKS Sp. z o.o. przy ul. Moniuszki 12 w Mielcu”.

Powodem unieważnienia postępowania jest planowana realizacja projektu pn. „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec” w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020. Beneficjentem projektu realizowanego w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych może być tylko i wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego, zaś partnerami inne gminy wchodzące w skład Miejskich Obszarów Funkcjonalnych. Wobec powyższego realizacja w/w zadania przez spółkę nie leżałaby w interesie publicznym, gdyż wydatki poniesione przez MKS Sp. z o.o. nie kwalifikowałyby się do refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jednocześnie zaznaczamy, iż decyzja Gminy Miejskiej Mielec o włączeniu inwestycji objętej zapytaniem ofertowym do wyżej wskazanego projektu nie była znana w momencie ogłoszenia zapytania ofertowego przez MKS Sp. z o.o. i na dzień ogłoszenia tego zapytania MKS Sp. z o.o. nie mogła jej przewidzieć.


ZAPYTANIE OFERTOWEWYJAŚNIENIA TREŚCI IWZ (02.04.2015)


Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dotyczących opracowania dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. „Kompleksowa odbudowa budynku warsztatowego wraz z myjnią dla autobusów oraz infrastrukturą komunikacyjną przylegającą do tego budynku na terenie MKS Sp. z o.o. przy ul. Moniuszki 12 w Mielcu”.


Oferty należy złożyć w terminie do 8 kwietnia do godz. 11:45 w sekretariacie przy ul. Moniuszki 12, 39-300 Mielec. Szczegółowe informacje zawierają następujące załączniki: „Zapytanie ofertowe”, Istotne Warunki Zamówienia (IWZ), załącznik nr 1- Inwentaryzacja, załącznik nr 2 Projekt rozbiórki, załącznik nr 3 – Koncepcja wariant III, załącznik nr 4 - Rysunek Osoba upoważniona do kontaktów: Ryszard Rybak, tel. 17 583 77 33 w godz. 7:00 do 15:00 e-mail: sekretariat@mks-mielec.pl Załączniki do pobrania na:

http://mks-mielec.pl/index.php/komunikaty-37/302-zapytanie-ofertowe-1-mks-zo-2015

  1. Zapytanie ofertowe tutaj
  2. Istotne warunki Zamówienia (IWZ) tutaj
  3. Załącznik nr 1- Inwentaryzacja tutaj
  4. Załącznik nr 2 Projekt rozbiórki tutaj
  5. Załącznik nr 3 – Koncepcja wariant III tutaj
  6. Załącznik nr 4 - Rysunek tutaj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Monika Cerefin
Dokument z dnia: 23.03.2015
Dokument oglądany razy: 1 800
Opublikował: Monika Cerefin
Publikacja dnia: 04.05.2015
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj