mapa strony   |   kontakt   |

Organy i osoby sprawujące funkcje

Wersja archiwalna zmieniona dnia 03.11.2015

Organy Spółki:

1. Zgromadzenie wspólników
Prezydent Miasta Mielca

2. Rada Nadzorcza
- Smaczny Józef - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Banasiak Mirosław - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Gacek Teresa - Członek Rady Nadzorczej

3. Zarząd Spółki
Ewa Garncarz - Prezes Zarządu
Prokura: Marta Chmielowiec, Ryszard Rybak

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Monika Cerefin
Dokument z dnia: 29.01.2009
Dokument oglądany razy: 3 916
Opublikował: Monika Cerefin
Publikacja dnia: 03.11.2015
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj