mapa strony   |   kontakt   |

Status prawny

Miejska Komunikacja Samochodowa Spółka z o.o. w Mielcu rozpoczęła swoją działalność 1 grudnia 1996 r. Spółka powstała w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej Przedsiębiorstwo Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Mielcu.
Podstawę zawiązania spółki prawa handlowego stanowi akt notarialny z dnia 12 listopada 1996 r., sporządzony przez Kancelarię Notarialną w Mielcu, ul. Lwowska 4.
27 listopada 1996 r. MKS Sp. z o.o. w Mielcu została wpisana pod numerem 1628 do Rejestru Handlowego Dział B w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie - Wydział Gospodarczy, a po wejściu w życie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, 27.09.2001 r. MKS Sp. z o.o. w Mielcu została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000042790 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością zakładu budżetowego.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Monika Cerefin
Dokument z dnia: 29.01.2009
Dokument oglądany razy: 3 380
Opublikował: Monika Cerefin
Publikacja dnia: 29.01.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj