MKS

Kontakty

BIP

logoMiasta

 

Strefy biletowe

Ustala się dwie podstawowe strefy biletowe w obszarze objętym zintegrowanymi usługami przewozowymi świadczonymi środkami komunikacji miejskiej w Mielcu:

1. Miejską strefą biletową oznaczoną symbolem STREFA 0 obejmującą przystanki na terytorium Gminy Miejskiej Mielec, w tym:

- przystanek „Wola Mielecka - granica miasta” – linia 4,20,15,34
- przystanek „Pętla Rzemień 1” – linia 5, 5A, 40
- przystanek „Złotniki Szkoła”(skrzyż z ul.Traugutta) – linia 8
- przystanek „Mościska – granica miasta” – linia 0, 10, 33
- przystanek „Lotnisko- granica miasta” – linia 6, 24, 39


2. Podmiejską strefę biletową obejmującą przystanki na terytorium Gmin, które przystąpiły do porozumienia z Gminą Miejską Mielec oznaczone symbolami:

1) STREFA I - przystanki zlokalizowane na terenie Gminy Mielec:

- przystanki Chorzelów 1 i Chorzelów Kościół – linia 6, 24, 39
- przystanki Złotniki „Biblioteka” i Złotniki „Sklep” - linia 8
- przystanki „Wola Mielecka 2” skrzyż. i „Podleszany 1” – linia 15 i 34
- przystanki Wola Mielecka 4, Wola Mielecka 5, Wola Mielecka 6 - linia 4,20


2) STREFA II - przystanki zlokalizowane na terenie Gminy Mielec – linia 0, 6, 8, 10, 15, 24, 33, 34, 39 z wyłączeniem przystanków strefy I

3) STREFA III - przystanki zlokalizowane na terenie:

- Gmina Tuszów Narodowy – linia 6, 39 przystanki Malinie „Wieś”, Malinie „Młyn”, Malinie „Sklep”, Tuszów Mały, Ławnica "Skrzyżowanie", Ławnica "Kosciół"
- Gmina Gawłuszowice – linia 8 przystanki Brzyście 1, 2, 3 z wyłączeniem przystanków określonych w strefie IV
- Gmina Przecław – linie 5, 5A, 40 przystanki Rzemień 1, 2, 3 oraz linia 15 przystanki Kiełków „Wieś” i Kiełków „Szkoła” z wyłączeniem przystanków określonych w strefie IV.


4) STREFA IV

- przystanki na terenie Gminy Przecław - linia 15 od przystanku "Kiełków 3" do przystanku "Rynek Przecław" oraz linie 5, 5A, 40 - przystanki: "Tuszyma 1,2,3,4, "Dobrynin Kościół", "Tuszyma Błonie", "Tuszyma Biały Bór", „Tuszyma Skrzyżowanie", "Dąbie PKP", ”Przecław Rynek", "Przecław 3 Maja", "Wólka Podolska", "Przecław Podlesie", "Łączki Brzeskie Poręby", "Łączki Brzeskie Kościół", "Łączki Brzeskie Szkoła", Łączki Brzeskie 1,2” 


- przestanki zlokalizowane na terenie Gminy Tuszów Narodowy i Gminy Gawłuszowice - linia 8 - przystanki Borki Nizińskie 1, 2, 3, 4 i Młodochów 1, 2

3. W strefie biletowej podmiejskiej pasażer może legitymować się wyłącznie biletem przeznaczonym do korzystania z usług przewozowych w tej strefie.

 

Dokument do pobrania:

  Uchwała Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 lutego 2015 r. (Załącznik nr 1) wraz ze zmianami Uchwała Nr XXXI/316/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 6 marca 2017 r.