MKS

Kontakty

BIP

logoMiasta

 

Opłaty dodatkowe (ważne od 1.07.2015r.)

 Wysokość opłat dodatkowych (mandatu):

Opłaty dodatkowe

Płatne pow. 7 dni 1

Płatne do 7 dni 2
Za przejazd bez ważnego biletu 108,00 zł 75,60 zł
Za przejazd bez wymaganego regulaminem dokumentu potwierdzającego prawa do ulgi lub zwolnienia od opłat w przejeździe 81,00 zł 56,70 zł
Za przewóz bagażu lub zwierzęcia bez ważnego biletu, lub niezgodnie z warunkami przewidzianymi w regulaminie 37,80 zł   26,43 zł
Za nieuzasadnione zatrzymanie pojazdu lub nieuzasadnioną zmianę jego trasy   270,00 zł  189,00 zł

 

2 Uiszczenie opłaty dodatkowej w trakcie kontroli lub w terminie 7 dni od dnia przewozu uprawnia do pomniejszenia jej wysokości o 30%.

Opłatę manipulacyjną ustala się, uwzględniając ponoszone przez operatora koszty czynności związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej w wysokości nie wyższej niż 10% opłaty oznaczonej symbolem 1.