Miejska
Komunikacja
Samochodowa Sp. z o.o.
||
logo

Bilety jednorazowe

 

1. CENNIK BILETÓW JEDNORAZOWYCH    
 Rodzaj biletu  normalny ulgowy ustawowo ulgowy
a) bilet jednorazowy - STREFA 0 2,70 1,70 1,35
b) bilet jednorazowy od strefy 0 do I i od I do 0 2,75 1,80 1,37
c) bilet jednorazowy od strefy 0 do II i od II do 0 3,10 2,10 1,55
d) bilet jednorazowy od strefy 0 do III i od III do 0 3,40 2,30 1,70
e) bilet jednorazowy od strefy 0 do IV i od IV do 0 3,60 2,55 1,80
2. CENNIK BILETÓW PROMOCYJNYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW E-KARTY W PRZYPADKU REJESTRACJI WYJŚCIA Z AUTOBUSU PRZY JEDNORAZOWYM OSTATNIM DOŁADOWANIU E-KARTY KWOTĄ:      
 Rodzaj biletu  doładowanie kwotą do 40 zł   doładowanie kwotą powyżej 40 zł  
 normalny ulgowy ustawowo ulgowy normalny  ulgowy  ustawowo ulgowy
a) strefa 0 2,40 1,40 1,20 2,20 1,31 1,20
b) strefa 0 - I | I - 0 2,50 1,60 1,25 2,40 1,40 1,25
c) strefa 0 - II | II - 0 2,90 1,90 1,45 2,50 1,68 1,45
d) strefa 0 - III | III - 0 3,20 2,15 1,60 2,80 1,90 1,60
e) strefa 0 - IV | IV - 0 3,50 2,45 1,75 3,10 2,20 1,75
f) krótki przejazd 1,00
g) bilet przesiadkowy 1,00

W strefie biletowej podmiejskiej za przejazdy pomiędzy strefami obowiązują ceny jak w miejskiej strefie biletowej oznaczonej symbolem 0 określonych odpowiednio w pkt. 1 ppkt.a) oraz w pkt.2. ppkt. a) f)

3. OPŁATA ZA BAGAŻ    
Opłata za przewóz bagażu o wymiarach powyżej 80x50x30 cm oraz psa (za wyjątkiem wózka dziecięcego, wózka inwalidzkiego,psa asystującego osobie niepełnosprawnej), w cenie biletu jednorazowego normalnego o którym mowa w pkt.1 i 2 

Bilety wieloprzejazdowe

 
 
CENNIK BILETÓW WIELOPRZEJAZDOWYCH    
 Rodzaj biletu  normalny ulgowy
a) bilet 24-godzinny - STREFA 0 9,00 6,00
b) bilet dzienny - STREFA 0 8,00 5,00
 
 

Bilety okresowe

 

 MIEJSKA STREFA BILETOWA      
 1. Sieciowe imienne bilety okresowe ważne na wszystkie linie miejskie we wszystkie dni tygodnia - STREFA 0      
 Rodzaj biletu   Na kolejne 30 dni     Na kolejne 15 dni 
 normalny szkolny ustawowo ulgowy normalny szkolny istawowo ulgowy
a) z limitem do 23 przejazdów 45,36 23,68 22,68 45,36 23,68 22,68
b) z limitem do 46 przejazdów 75,60 38,80 37,80
c) bez limitu przejazdów 97,20 49,60 48,60 58,32 30,16 29,16
 
2. Sieciowe imienne bilety okresowe ważne na wszystkie linie na obszarze działania we wszystkie dni tygodnia - STREFA I, II, III, IV      
a) bez limitu przejazdów 162,00 82,00 81,00 97,20 49,60 48,60
PODMIEJSKA STREFA BILETOWA STREFA I, II, III, IV    
 1. Imienne bilety okresowe ważne na danej trasie we wszystkie dni tygodnia za odległość:      
 Rodzaj biletu   Na kolejne 30 dni      Na kolejne 15 dni 
 normalny szkolny ustawowo ulgowy normalny szkolny istawowo ulgowy
do 6 km 76,00 39,00 38,00 45,60 23,80 22,80
6 - 12 km 92,00 47,00 46,00 55,20 28,60 27,60
12 - 18 km 118,00 60,00 59,00 70,80 36,40 35,40
powyżej 18 km 131,00 66,50 65,50 78,60 40,30 39,30
BILETY SIECIOWE MIESIĘCZNE NA OKAZICIELA
  normalny
Ważne na wszystkie linie miejskie  113,40
Ważne na wszystkie linie na obszarze działania 178,20

Opłaty dodatkowe

 

OPŁATY DODATWKOWE    
   Pow. 7 dni Do 7 dni
Za przejazd bez ważnego biletu 108,00 75,60
Za przejazd bez wymaganego regulaminem dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi lub zwolnienia opłaty w przejeździe 81,00 56,70
Za przewóz bagażu lub zwierzęcia bez ważnego biletu lub niezgodnie z waruZnkami przewidzianymi w regulaminie 37,80 26,46
Za nieuzasadnione zatrzymanie pojazdu lub nieuzasadnioną zmianę jego trasy 270,00 189,00


Uiszczenie opłaty dodatkowej w trakcie kontroli lub w terminie 7 dni od dnia przewozu uprawnia do pomniejszenia jej wysokości o 30%.

Opłatę manipulacyjną ustala się, uwzględniając ponoszone przez operatora koszty czynności związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej w wysokości nie wyższej niż 10% tej opłaty.


Kontakt:

Centrum Obsługi Klienta - 17 583 77 33 wew. 43

Strefy biletowe

Ustala się dwie podstawowe strefy biletowe w obszarze objętym zintegrowanymi usługami przewozowymi świadczonymi środkami komunikacji miejskiej w Mielcu:

1. Miejską strefą biletową oznaczoną symbolem STREFA 0 obejmującą przystanki na terytorium Gminy Miejskiej Mielec, w tym:

 • przystanek Wola Mielecka - granica miasta – linia 4,20,15,34
 • przystanek Pętla Rzemień 1 – linia 5, 5A, 40
 • przystanek Złotniki Szkoła (skrzyż z ul.Traugutta) – linia 8
 • przystanek Mościska – granica miasta – linia 0, 10, 33
 • przystanek Lotnisko - granica miasta – linia 6, 24, 39

2. Podmiejską strefę biletową obejmującą przystanki na terytorium Gmin, które przystąpiły do porozumienia z Gminą Miejską Mielec oznaczone symbolami:

 STREFA I   

 

przystanki zlokalizowane na terenie Gminy Mielec:

 • przystanki Chorzelów 1 i Chorzelów Kościół – linia 6, 24, 39
 • przystanki Złotniki Biblioteka i Złotniki „Sklep - linia 8
 • przystanki Wola Mielecka 2 skrzyż. i Podleszany 1 – linia 15 i 34
 • przystanki Wola Mielecka 4, Wola Mielecka 5, Wola Mielecka 6 - linia 4,20

 

 STREFA II 

 

przystanki zlokalizowane na terenie Gminy Mielec – linia 0, 6, 8, 10, 15, 24, 33, 34, 39 z wyłączeniem przystanków strefy I

 

 STREFA III

 

przystanki zlokalizowane na terenie:

 • Gmina Tuszów Narodowy – linia 6, 39 przystanki Malinie „Wieś”, Malinie „Młyn”, Malinie „Sklep”, Tuszów Mały, Ławnica "Skrzyżowanie", Ławnica "Kosciół"
 • Gmina Gawłuszowice – linia 8 przystanki Brzyście 1, 2, 3 z wyłączeniem przystanków określonych w strefie IV
 • Gmina Przecław – linie 5, 5A, 40 przystanki Rzemień 1, 2, 3 oraz linia 15 przystanki Kiełków „Wieś” i Kiełków „Szkoła” z wyłączeniem przystanków określonych w strefie IV.

 STREFA IV

 

 • przystanki na terenie Gminy Przecław - - przystanki na terenie Gminy Przecław - linia 15 od przystanku "Kiełków 3" do przystanku "Rynek Przecław" oraz linie 5, 5A, 40 - przystanki: "Tuszyma 1,2,3,4, "Dobrynin Kościół", "Tuszyma Błonie", "Tuszyma Biały Bór", „Tuszyma Skrzyżowanie", "Dąbie PKP", ”Przecław Rynek", "Przecław 3 Maja", "Wólka Podolska", "Przecław Podlesie", "Łączki Brzeskie Poręby", "Łączki Brzeskie Kościół", "Łączki Brzeskie Szkoła", Łączki Brzeskie 1,2”
 • przystanki zlokalizowane na terenie Gminy Tuszów Narodowy i Gminy Gawłuszowice - linia 8 - przystanki Borki Nizińskie 1, 2, 3, 4 i Młodochów 1, 2

 

W strefie biletowej podmiejskiej pasażer może legitymować się wyłącznie biletem przeznaczonym do korzystania z usług przewozowych w tej strefie.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim

urządzeniu.