MKS

Kontakty

BIP

logoMiasta

 

Komunikaty

Komunikaty

Zmiany w rozkładzie jazdy od 01.04.2017r.

  uwaga

Informujemy, że od dnia 01.04.2017r. wprowadzone zostają n/w zmiany w rozkładzie jazdy:

 

znacznik
zwiększona zostaje częstotliwość kursowania autobusów na liniach 14, 20, 28, 29.
znacznik 
 
uruchomiona zostaje linia nr 20A w soboty i dni świąteczne która przebiegać będzie ulicami Jana Pawła, Rynek, Mickiewicza, Niepodległości, Długą, Partyzantów, Wolności, Powstańców Warszawy, Witosa, Majową, do ul. Inwestorów.
znacznik
dokonano nieznacznych korekt kursów na linii K oraz 27
znacznik
zlikwidowana zostaje linia 32

 

Ponadto ulegają zmianie kursy n/w linii:

  Dni robocze:
kurs linii nr 4 ze Strefy z godziny 15:05 zostaje zastąpiony linią nr 5
 
kurs linii nr 5 odjazd z Bramy Głównej o godzinie 15:15 zostaje wydłużony i odjeżdżał będzie ze Strefy przez Bramę Główną o godzinie 15:10
 
likwiduje się kursy linii nr 13 odjazd z Dworca do Cmentarza Komunalnego z godz. 13:00 i 16:00 oraz kursy powrotne z godz. 13:25 i 16:25
 
kursy linii nr 30 odjazd ze Smoczki do Bramy Głównej przez Strefę z godziny 14:20 i 22:20 zostają zastąpione linią 21
 
przyspiesza się odjazd linii nr 15 z Przecławia do Mielca z godz. 05:45 na godz. 05:35
   
  Soboty:
 
kurs linii nr 0 odjazd z Os. Lotników do Strefy z godz. 14:20 zostaje przyspieszony na godz. 14:15
 
kurs linii nr 0 odjazd z Os. Lotników do Strefy z godz. 22:25 zostaje przyspieszony na godz. 22:15
   
  Dni Świąteczne:
 
likwiduje się kursy linii nr 20 realizowane w dni świąteczne odjazd z Dworca do ul. Długiej z godz.06:55 i 08:40 oraz kursy powrotne z ul Długiej do Dworca z godz. 07:05 i 09:00
 
likwiduje się kurs linii nr 24 odjazd z ul. Szybowcowej do Dworca z godz. 09:55 oraz kurs z Dworca do ul. Szybowcowej z godz. 11:40
 
kurs linii nr 15 odjazd z Dworca do Książnic z godz. 08:20 zostaje opóźniony na godz. 11:00 i wydłużony do Przecławia
 
kurs linii nr 15 odjazd z Książnic do Dworca z godz. 10:00 zostaje opóźniony i odjedzie z Przecławia o godz. 12:20

 

 Linia 14
 Trasa: Os.Lotników - Cmentarz Komunalny

 Trasa: Cmentarz Komunalny - Os.Lotników

 

 Linia 14A
 Trasa: Os.Lotników - Cmentarz Komunalny

 Trasa: Cmentarz Komunalny - Os.Lotników

 

 Linia 20
 Trasa: Jana Pawła - Inwestorów

 Trasa: Inwestorów - Jana Pawła

 

 Linia 20A
 Trasa: Jana Pawła - Inwestorów

 Trasa: Inwestorów - Jana Pawła

 

 Linia 28
 Trasa: Os.Lotników - Powstańców Warszawy

 Trasa: Powstańców Warszawy - Os.Lotników

 

 Linia 29
 Trasa: Os.Lotników - Zygmuntowska

 Trasa: Zygmuntowska - Os.Lotników

 

Zmiany kursowania autobusów na linii nr 8, 15, 20 od dnia 2.01.2017r.

uwagaInformujemy, że od dnia 02.01.2017r. (poniedziałek) dokonuje zmiany tras n/w linii:


- Linia nr 8 Mielec -» Młodochów

kursować będzie przez Rynek omijając przystanki przy ul. Staszica i Obrońców Pokoju, powrót tą samą trasą.

- Linia 15 Mielec -» Przecław

kursować będzie przez ul. Legionów i Rynek omijając przystanki przy ul. Jana Pawła, Staszica, Obr. Pokoju, powrót tą samą trasą.

Godziny odjazdów w/w linii nie ulegają zmianie.


- Linia nr 20 Jana Pawła –» Inwestorów

wprowadzono zmiany w godzinach odjazdu, jak również zmieniono trasę przejazdu, która będzie przebiegać z ul. Jana Pawła przez Rynek, Mickiewicza omijając przystanki przy ul. Staszica i Niepodległości „Cmentarz Parafialny”, powrót tą samą trasą.

Szczegółowy rozkład jazdy zostanie zamieszczony na przystankach MKS.

Oferta pracy

uwaga

Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu poszukuje osoby na stanowisko:

 

KIEROWCA AUTOBUSU

Wymagania:

 • - posiadanie uprawnień niezbędnych do pracy na stanowisku kierowca autobusu
 • - niekaralność
 • - wysoka kultura osobista

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie aplikacji (CV, list motywacyjny) osobiście na adres:

MKS Sp. z o.o., ul. Moniuszki 12, 39-300 Mielec

Nowy Punkt Obsługi Klienta w Galerii Handlowej

uwaga

Informujemy, że otwarty został nowy Punkt Obsługi Klienta w Galerii Handlowej przy ul. Powstańców Warszawy 4.

 W POK można złożyć wniosek o wydanie mieleckiej karty miejskiej - biletu elektronicznego, odebrać wyrobioną kartę spersonalizowaną, nabyć bilety papierowe i elektroniczne.

Punkt Obsługi Klienta w Galerii HANDLOWEJ

Wtorek - Piątek   11:00 - 19:00  
Sobota   10:00 - 18:00  
Niedziela, Poniedziałek   Nieczynne  

Telefon:  17 747 90 48


 

 

 

 

 

 


Pozostałe Punkty Obsługi Klienta:

Centrum Obsługi Klienta (COK) tel. 17 583 77 33 w.43 

ul. Moniuszki 12

Poniedziałek    7:00 - 17:00
Wtorek - Piątek    7:00 - 15:00

Punkty Obsługi Klienta

POK tel. 17 586 20 62

ul. Rynek 6 

Poniedziałek - Piątek    7:30 - 17:00
Sobota    7:00 - 14:00

POK tel. 17 586 20 88

al. Niepodległości 7

Poniedziałek - Piątek    7:30 - 17:00
Sobota    7:00 - 14:00

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Nowy bilet miesięczny dla dzieci oraz uczniów od 12.10.2016r.

uwaga

Informujemy, że nastąpiła zmiana uchwały własnej Nr V/25/2015 z dnia 26 lutego 2015 zmienionej Uchwałą Nr XVI/147/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 17 grudnia 2015r.  i Nr XXIII/228/2016 dnia 15 września 2016r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych, sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej oraz manipulacyjnej, przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Mielcu realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Istotne zmiany dotyczą:

 • - wprowadzenia ulgowego, imiennego, sieciowego biletu miesięcznego ważnego na wszystkie linie w miejskiej strefie biletowej oznaczonej symbolem "0", który przysługuje dzieciom od 4 do 6 lat uczęszczającym do przedszkola lub odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub szkole podstawowej; uczniom szkół podstawowych i gimnazjów oraz opiekunom dzieci do lat 10 podróżującym razem z dzieckiem.
 • Bilety przysługują tylko i wyłącznie mieszkańcom Gminy Miejskiej Mielec.
 • .
 • - zniesienia opłaty za wózek dziecięcy,
 • .
 • - zwiększenia wymiarów bagażu z 60x40x20cm na 80x50x30cm, za który należy dokonać opłaty.

Nowy bilet kodowany jest na elektronicznej karcie miejskiej (e-karcie) i może być zakupiony na okres:

 • - 1 miesiąca - 2,70 zł
 • - 3 miesięcy - 8,10 zł
 • - 6 miesięcy - 16,20 zł 
 • - 12 miesięcy - 32,40 zł
 • nie dłużej jednak niż ważność zaświadczenia lub legitymacji szkolnej.

Każdy przejazd należy zarejestrować niezwłocznie po wejściu do autobusu. W przypadku niezarejestrowania przejazdu, przejazd ten traktowany jest jako jazda bez ważnego biletu. Pasażer zobowiązany jest wówczas do uiszczenia opłaty dodatkowej lub przyjęcia wezwania do zapłaty (mandatu).

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU OSÓB NIE POSIADAJĄCYCH E-KARTY

 • - należy złożyć wypełniony przez rodzica/opiekuna WNIOSEK w Punkcie Obsługi Klienta (POK) lub Centrum Obsługi Klienta (COK) w celu wyrobienia Mieleckiej Karty Miejskiej (e-karty),
 • .
 • - do wniosku należy załączyć aktualne zdjęcie,
 • .
 • - okazać dokument uprawniający do ulgowych przejazdów (w przypadku dzieci w wieku od 4-6 lat - zaświadczenie o uczęszczaniu do przedszkola lub o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego wydanego przez dyrektora przedszkola lub szkoły; w przypadku uczniów – ważna legitymacja szkolna).

Wydanie pierwszej e-karty jest bezpłatne. Istnieje możliwość bezpłatnego wyrobienia zdjęcia w Centrum Obsługi Klienta.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU OSÓB POSIADAJĄCYCH E-KARTĘ

Na e-karcie dla opiekuna istnieje możliwość doładowania elektronicznej portmonetki.


W celu uzyskania informacji zapraszamy do punktów sprzedaży biletów: Centrum Obsługi Klienta  (COK) przy ul. Moniuszki 12 (siedziba MKS) lub Punktów Obsługi Klienta (POK) przy al. Niepodległości 7 lub ul. Rynek 6 lub do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 17 583 77 33 w.43.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Uchwała Nr XXIII/228/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 15 września 2016r. (Dz.U.W.P z dnia 27 września 2016r. poz. 3139)

Regulamin Użytkowania Mieleckiej Karty Miejskiej obowiązujący od dnia 12.10.2016r.

Cennik biletów okresowych obowiązujący od dnia 12.10.2016r.