MKS

Kontakty

BIP

logoMiasta

 

Komunikaty

Komunikaty

Zmiany w rozkładzie jazdy na linii 11S od dnia 4 października 2017r.

uwagaInformujemy o zmianie w rozkładzie jazdy na linii nr 11S od dnia 4 października 2017 roku (czwartek). Kurs z godz. 7:50 z ul. Szafera zostaje przyspieszony na godz. 7:40, powrotny z Mościsk z 8:05 na 7:55.

Przywrócenie kursowania autobusów przez rondo na ul. Wojska Polskiego od 3.10.2017

uwagaInformujemy, że od 3 października (wtorek), w związku z zakończeniem remontu ronda na ul. Wojska Polskiego, autobusy komunikacji miejskiej wracają na swoje podstawowe trasy.

--
Wersja 10.10.2017r.

Poprawki na liniach S

 

 

Przetarg nieograniczony nr 1/MKS/P/2017

uwagaMiejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Ochrona fizyczna osób i mienia oraz utrzymanie czystości dworca autobusowego i jego otoczenia zlokalizowanego przy ul. Jagiellończyka 7 w Mielcu". Termin realizacji zadania od 01.11.2017 do 31.10.2020

 

Dokumenty:

1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (pdf)
3. Załączniki do SIWZ 1-10 (pdf)
4. Załącznik do SIWZ 1A
5. Załącznik do SIWZ 1B
6. Załączniki do SIWZ 1-10 – wersja edytowalna (doc)

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 05.10.2017

Informacja z otwarcia ofert z dnia 10.10.2017

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 18.10.2017

POBIERZ TUTAJ

 

 

 

Nowy przystanek autobusowy na trasie linii 20

uwagaInformujemy, że od 2 października (poniedziałek) pojawi się nowy przystanek na trasie linii 20 – Duńska 01. Przystanek zlokalizowany będzie na ulicy Duńskiej (boczna ul. Inwestorów) naprzeciwko „STARCO”, po stronie firmy „MELEX”. Przystanek jest tylko po jednej stronie jezdni i obowiązuje dla kursów docelowych i powrotnych.

Wkrótce rusza nowa strona internetowa MKS

uwagaInformujemy, że wkrótce rusza nowa strona internetowa MKS !


Nowa szata graficzna została przedstawiona w dokumencie pn. „ System identyfikacji wizualnej publicznego transportu zbiorowego i informacji komunikacyjnej Miasta Mielca”, opracowanym na zleceni Gminy Miejskiej Mielec. Jednocześnie dokument został wpisany do zakresu rzeczowego  projektu unijnego „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.


Opracowanie dokumentu ma na celu zmianę wizerunku transportu publicznego poprzez budowę spójnego i zintegrowanego systemu informacji w zakresie funkcjonowania komunikacji miejskiej. Oprócz szaty graficznej nowej strony internetowej w dokumencie znalazły się m.in. takie elementy jak: sposób malowania i oznakowania autobusów komunikacji miejskiej (numery taborowe, piktogramy) projekt przystanków, wzór biletów papierowych i kart elektronicznych, oznakowanie dworca autobusowego. W ramach opracowania przygotowany został również nowy logotyp MKS będący kluczowym elementem systemu.

 

logo 2