MKS

Kontakty

BIP

logoMiasta

 

Komunikaty

Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus

uwaga
 
W dniu 27 marca 2014 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu nr XXXVIII/335/2014 został przyjęty Program Mielecka Karta Rodziny 3+.
 
naglowek01

W Programie „Mielecka Karta Rodziny 3+” mogą uczestniczyć rodziny wielodzietne, w tym rodziny zastępcze, zamieszkałe pod wspólnym adresem na terenie Gminy Miejskiej Mielec i rozliczające się z podatku dochodowego na rzecz Gminy, składające się z rodziców (jednego rodzica), mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia (w przypadku kontynuowania nauki), oraz bez ograniczenia wieku, w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 
 

naglowek02
 
Karta uprawnia członków rodzin wielodzietnych, które przystąpią do Programu, do korzystania na preferencyjnych zasadach m.in.  z przejazdów liniami Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu, tj. zniżek w cenach imiennych biletów okresowych, normalnych i ulgowych gminnych w wysokości: 30% dla rodziców i 50% dla dzieci, w stosunku do aktualnie obowiązujących cen i uprawnień do przejazdów ulgowych, ustalonych na mocy odrębnej Uchwały;
 


Wzór Mieleckiej Karty Rodziny Trzy Plus
wzor_kartyR3plus
 
 
 
 
Co zrobić aby otrzymać kartę
 

  1. Należy złożyć osobiście wypełniony i podpisany wniosek w Biurze Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 23, pokój nr 1;
  2. Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku należy zgłosić się do Centrum Obsługi Klienta w MKS przy ulicy Moniuszki 12, tel. 17 583 77 33, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku z następującymi dokumentami i załącznikami:

  • - potwierdzeniem złożenia wniosku,

  • - dowodem tożsamości,

  • - posiadaną dotychczas przez wnioskodawcę lub członków jego rodziny Mielecką Kartę Miejską, w celu zamiany jej na Kartę Rodziny 3+ (jeżeli dotyczy).
 

Przedłużanie uprawnień na karcie

Przedłużenie ważności uprawnienia na kolejny okres następuje w Centrum Obsługi Klienta, przy ul. Moniuszki 12. W celu przedłużenia ważności uprawnienia należy przedłożyć następujące dokumenty:

  • - dla ucznia - legitymacja szkolna (do wglądu),
  • - dla studenta - zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu nauki na studiach stacjonarnych,
  • - dla osoby niepełnosprawnej - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Przedłużenie uprawnień wiąże się z obowiązkiem dostarczenia wszystkich kart pozostałych członków rodziny w celu zakodowania nowej daty ważności uprawnienia.