MKS

Kontakty

BIP

logoMiasta

 

Komunikaty

Zmiany w rozkładzie jazdy od 01.04.2017r.

  uwaga

Informujemy, że od dnia 01.04.2017r. wprowadzone zostają n/w zmiany w rozkładzie jazdy:

 

znacznik
zwiększona zostaje częstotliwość kursowania autobusów na liniach 14, 20, 28, 29.
znacznik 
 
uruchomiona zostaje linia nr 20A w soboty i dni świąteczne która przebiegać będzie ulicami Jana Pawła, Rynek, Mickiewicza, Niepodległości, Długą, Partyzantów, Wolności, Powstańców Warszawy, Witosa, Majową, do ul. Inwestorów.
znacznik
dokonano nieznacznych korekt kursów na linii K oraz 27
znacznik
zlikwidowana zostaje linia 32

 

Ponadto ulegają zmianie kursy n/w linii:

  Dni robocze:
kurs linii nr 4 ze Strefy z godziny 15:05 zostaje zastąpiony linią nr 5
 
kurs linii nr 5 odjazd z Bramy Głównej o godzinie 15:15 zostaje wydłużony i odjeżdżał będzie ze Strefy przez Bramę Główną o godzinie 15:10
 
likwiduje się kursy linii nr 13 odjazd z Dworca do Cmentarza Komunalnego z godz. 13:00 i 16:00 oraz kursy powrotne z godz. 13:25 i 16:25
 
kursy linii nr 30 odjazd ze Smoczki do Bramy Głównej przez Strefę z godziny 14:20 i 22:20 zostają zastąpione linią 21
 
przyspiesza się odjazd linii nr 15 z Przecławia do Mielca z godz. 05:45 na godz. 05:35
   
  Soboty:
 
kurs linii nr 0 odjazd z Os. Lotników do Strefy z godz. 14:20 zostaje przyspieszony na godz. 14:15
 
kurs linii nr 0 odjazd z Os. Lotników do Strefy z godz. 22:25 zostaje przyspieszony na godz. 22:15
   
  Dni Świąteczne:
 
likwiduje się kursy linii nr 20 realizowane w dni świąteczne odjazd z Dworca do ul. Długiej z godz.06:55 i 08:40 oraz kursy powrotne z ul Długiej do Dworca z godz. 07:05 i 09:00
 
likwiduje się kurs linii nr 24 odjazd z ul. Szybowcowej do Dworca z godz. 09:55 oraz kurs z Dworca do ul. Szybowcowej z godz. 11:40
 
kurs linii nr 15 odjazd z Dworca do Książnic z godz. 08:20 zostaje opóźniony na godz. 11:00 i wydłużony do Przecławia
 
kurs linii nr 15 odjazd z Książnic do Dworca z godz. 10:00 zostaje opóźniony i odjedzie z Przecławia o godz. 12:20

 

 Linia 14
 Trasa: Os.Lotników - Cmentarz Komunalny

 Trasa: Cmentarz Komunalny - Os.Lotników

 

 Linia 14A
 Trasa: Os.Lotników - Cmentarz Komunalny

 Trasa: Cmentarz Komunalny - Os.Lotników

 

 Linia 20
 Trasa: Jana Pawła - Inwestorów

 Trasa: Inwestorów - Jana Pawła

 

 Linia 20A
 Trasa: Jana Pawła - Inwestorów

 Trasa: Inwestorów - Jana Pawła

 

 Linia 28
 Trasa: Os.Lotników - Powstańców Warszawy

 Trasa: Powstańców Warszawy - Os.Lotników

 

 Linia 29
 Trasa: Os.Lotników - Zygmuntowska

 Trasa: Zygmuntowska - Os.Lotników