MKS

Kontakty

BIP

logoMiasta

 

Komunikaty

Wkrótce rusza nowa strona internetowa MKS

uwagaInformujemy, że wkrótce rusza nowa strona internetowa MKS !


Nowa szata graficzna została przedstawiona w dokumencie pn. „ System identyfikacji wizualnej publicznego transportu zbiorowego i informacji komunikacyjnej Miasta Mielca”, opracowanym na zleceni Gminy Miejskiej Mielec. Jednocześnie dokument został wpisany do zakresu rzeczowego  projektu unijnego „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.


Opracowanie dokumentu ma na celu zmianę wizerunku transportu publicznego poprzez budowę spójnego i zintegrowanego systemu informacji w zakresie funkcjonowania komunikacji miejskiej. Oprócz szaty graficznej nowej strony internetowej w dokumencie znalazły się m.in. takie elementy jak: sposób malowania i oznakowania autobusów komunikacji miejskiej (numery taborowe, piktogramy) projekt przystanków, wzór biletów papierowych i kart elektronicznych, oznakowanie dworca autobusowego. W ramach opracowania przygotowany został również nowy logotyp MKS będący kluczowym elementem systemu.

 

logo 2