Miejska
Komunikacja
Samochodowa Sp. z o.o.
||
logo

 

Informacje ogólne

 

informacja www
nowa taryfa


Informujemy, że od 1 lipca 2018 r. obowiązuje nowa taryfa cen i opłat za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej.

Pasażerowie mogą korzystać z nowej, uproszczonej taryfy biletowej, nowej struktury biletów papierowych i elektronicznych, przesiadać się wielokrotnie do autobusów innych linii w ramach jednej ceny biletu, korzystać z tańszych biletów okresowych bez żadnych ograniczeń co do limitu przejazdów i trasy przejazdu, dokonywać płatności za bilet jednorazowy bankomatową kartą zbliżeniową. Ponadto od 1 lipca będzie obowiązuje tylko jedna ulga biletowa na poziomie 50 %.

Najważniejsze zmiany w nowej taryfie:

 • nowe strefy biletowe,
 • nowe wzory biletów papierowych,
 • nowy sposób dokonywania opłat za bilet jednorazowy,
 • niższe ceny biletów jednorazowych na ekarcie oraz możliwość korzystania z wielu przesiadek w ramach jednego biletu,
 • niższe ceny biletów dobowych (bilety ważne na wszystkich liniach w miejskiej i podmiejskiej strefie biletowej 0+1),
 •  bilety okresowe ważne w strefie 0 bez żadnych ograniczeń co do limitu przejazdu,
 • bilety okresowe ważne w strefie biletowej 0+1 bez żadnych ograniczeń co do trasy przejazdu,
 • niższe ceny biletów okresowych na okaziciela (bilety ważne na okres kolejnych 30 dni),
 • bilet uczniowski miesięczny dostępny również dla uczniów szkół ponadpodstawowych (szczegóły za zakładce "Bilety uczniowski").    

 

Podstawa prawna

 1. UCHWAŁA NR XLI/412/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU  z dnia 19 grudnia 2017 r.  w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej oraz manipulacyjnej, przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Mielcu, realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.


Zmiana do uchwały dotycząca załącznika nr 1 Strefy biletowe:

UCHWAŁA  XLVIII/473/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU  z dnia 28 maja 2018 r.

 1. UCHWAŁA NR XLI/413/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU  z dnia 19 grudnia 2017 r.  w sprawie ustalenia uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej w Mielcu, realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Strefy biletowe

 

Od 1 lipca obowiązują dwie strefy biletowe

MIEJSKA OZNACZONA SYMBOLEM 0

 

Obejmująca przystanki położone w granicach administracyjnych: Gminy Miejskiej Mielec oraz Gminy Mielec.

Przystanki wyznaczające granicę STREFY MIEJSKIEJ 0:


 • Rzochowska Pętla 11: kierunek > Rzemień,
 • Rzochowska Pętla 12: kierunek > Mielec,
 • Goleszów 09: kierunek > Przecław,
 • Goleszów 10: kierunek > Mielec,
 • Chrząstów Wał 09: kierunek > Młodochów,
 • Chrząstów Wał 10: kierunek > Mielec,
 • Szydłowiec Pętla 09: kierunek > Mielec,
 • Trześń Pętla 13: kierunek > Mielec,
 • Chorzelów Smyków 18: kierunek > Ławnica,
 • Chorzelów Smyków 19: kierunek > Mielec.

PODMIEJSKA OZNACZONA SYMBOLEM 1

 

Obejmująca  przystanki zlokalizowane w granicach administracyjnych: Gminy Przecław, Tuszów Narodowy i Gawłuszowice 
map przystanki granicznev3

Wzory biletów

 

Od 1 lipca obowiązują nowe wzory biletów jednorazowych papierowych. Liczba biletów została ograniczona do 6 nominałów zgodnie z poniższymi wzorami:

 

wzor N0    wzor N1    wzor DN
 wzor U0    wzor U1   wzor DU
         

Płatności kartą płatniczą

 

Wszystkie nowe autobusy Autosan i Solaris Urbino 10,5 od numeru bocznego 225 zostały wyposażone w jeden kasownik umożliwiający zapłatę za bilet jednorazowy zbliżeniową kartą bankomatową.


Bilet opłacony przy użyciu zbliżeniowej karty płatniczej ważny jest tylko w autobusie, w którym został zakupiony. Zakup biletu należy wykonać bezpośrednio po wejściu do pojazdu. Ceny biletów opłaconych zbliżeniową kartą płatniczą są tożsame z cenami biletów papierowych z bloczka lub zakupionych u kierowcy i wynoszą 3 zł (strefa 0) i 4 zł (strefa 0+1).

 

Więcej informacji wkrótce

Bilety przesiadkowe

 

Jak działa przesiadka?
Bilet jednorazow na ekarcie uprawnia do korzystania z wielu przesiadek pod warunkiem, że kontynuacja każdego przejazdu po przesiadce odbywa się w ciągu 45 min. od wyrejestrowania wyjścia z poprzedniego autobusu i odbywa się w strefie 0.

przesiadka schemat

Jak działa przesiadka?

Przejazd 1 - A - Rejestracja wejścia; B - Rejestracja wyjścia

Przejazd 2 - A - Rejestracja wejścia; B - Rejestracja wyjścia

Przejazd 3 - A - Rejestracja wejścia; B - Rejestracja wyjścia

45 min. - maksymalny czas na przesiadkę liczony od rejestracji wyjścia z autobusu do rejestracji wejścia do następnego autobusu

Aby uzyskać promocyjne ceny i możliwość korzystania z przesiadek należy pamiętać o wyrejestrowaniu wyjścia z każdego autobusu, wymagany jest również odpowiedni stan środków na ekarcie.

Początkowo system pobierze kwotę jak za jazdę do końca trasy autobusu, a następnie zwróci nadpłaconą kwotę w momencie ponownego zbliżenia ekarty do kasownika przy wysiadaniu. Poniższa tabela obrazuje pobieranie opłat z elektronicznej portmonetki przy korzystaniu z przesiadek.

         
LINIA  PRZEJAZD REJESTRACJA WEJŚCIA
Pobranie środków z EPo.
REJESTRACJA WYJŚCIA
Zwrot środków na EPo.
KOSZT PRZEJAZDU
PRZESIADKA NA BILECIE NORMALNYM 
 Dowolna Przejazd Nr 1  3zł / 4 zł 1 zł  2 zł / 3 zł
Dowolna Przejazd Nr 2 3 zł / 4zł 3 zł / 4 zł 0 zł
Dowolna Przejazd Nr 3 3 zł / 4 zł 3 zł / 4 zł 0 zł
... ... ... ... ...
PRZESIADKA NA BILECIE ULGOWYM
 Dowolna Przejazd Nr 1 1,50 zł / 2 zł 0,50 zł  1 zł / 1,50 zł 
Dowolna Przejazd Nr 2 1,50 zł / 2 zł 1,50 zł / 2 zł 0
Dowolna Przejazd Nr 3 1,50 zł / 2 zł 1,50 zł / 2 zł 0
... ... ... ... ...

 

Jak działa to w praktyce?
Przykład. Opłata za przejazd jednorazowy z przesiadką, bilet normalny. Podróż rozpoczęła się w podmiejskiej strefie biletowej. Pasażer przesiadł się raz.

przesiadka przyklad

Bilet uczniowski

 

Bilet uczniowski

Bilet uczniowski jest to bilet miesięczny ważny od 1 do ostatniego dnia miesiąca w cenie biletu jednorazowego normalnego. Od 1 lipca bilet uczniowski dostępny jest również dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Ceny biletów uczniowskich w wysokości 3 zł przysługują:

 • dzieciom w wieku powyżej 4 lat, uczęszczającym do przedszkoli, szkół podstawowych, klas dotychczasowych gimnazjów, zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz opiekunom dzieci w wieku do lat 10 podróżującym razem z dzieckiem, zamieszkałym na obszarze Gminy Miejskiej Mielec,
 • uczniom  dziennych szkół ponadpodstawowych zamieszkałym na obszarze Gminy Miejskiej Mielec do ukończenia przez ucznia 21 roku życia, uczęszczającym do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Mielec.
 • uczniom  dziennych szkół ponadpodstawowych zamieszkałym w internacie zlokalizowanym na terenie Gminy Miejskiej Mielec do ukończenia przez ucznia 21 roku życia, uczęszczającym do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

Ceny biletów uczniowskich w wysokości 4 zł przysługują:

 • dzieciom w wieku powyżej 4 lat, uczęszczającym do przedszkoli, uczniom szkół podstawowych, klas dotychczasowych gimnazjów, zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz opiekunom dzieci w wieku do lat 10 podróżującym razem z dzieckiem niezależnie od miejsca zamieszkania.
 • uczniom dziennych szkół ponadpodstawowych zamieszkałym na obszarze Gminy Miejskiej Mielec do ukończenia przez ucznia 21 roku życia uczęszczającym do szkół zlokalizowanych poza terenem Gminy Miejskiej Mielec.

 

Dokumentem uprawniającym do korzystania z biletów uczniowskich jest zaświadczenie z przedszkola, ważna legitymacja szkolna lub zaświadczenie potwierdzające zamieszkanie w internacie.

Bilety uczniowskie można nabyć na okres 1, 3, 6, 12 m-cy, nie dłużej jednak niż na okres ważności legitymacji szkolnej, zaświadczenia potwierdzającego zamieszkanie w internacie lub zaświadczenia z przedszkola.

 

 Dla kogo bilet uczniowski?

uczniowski bilet

Cenniki i opłaty

 

Cennik biletów jednorazowych

RODZAJE BILETÓW   STREFA 0   STREFA 0+1
 Normalny Ugowy  Normalny  Ulgowy

Bilety jednorazowe

(papierowe, zakupione u kierowcy, opłacone bankomatową kartą zbliżeniową lub zapisane na ekarcie bez wyrejestrowania wyjścia z autobusu)

3,00 zł  1,50 zł 4,00 zł  2,00 zł

Bilety jednorazowe zapisane na ekarcie z możliwością przesiadki w strefie 0 (pod warunkiem wyrejestrowania wyjścia z autobusu)

2,00 zł  1,00 zł 3,00 zł  1,50 zł

 

Cennik biletów dobowych

RODZAJE BILETÓW   STREFA 0+1
Normalny  Ulgowy
Bilety dobowe (papierowe, zakupione u kierowcy) 8,00 zł  4,00 zł

 

Cennik biletów okresowych

RODZAJE BILETÓW   STREFA 0   STREFA 0+1
 Normalny Ugowy  Normalny  Ulgowy
Bilety 30-dniowe imienne 60,00 zł  30,00 zł 90,00 zł 45,00 zł
Bilety 30-dniowe na okaziciela 75,00 zł x 100,00 zł x
Bilety uczniowskie, imienne miesięczne 3,00 zł
4,00 zł

 

Opłaty za bagaż i psa

Opłata za przewóz bagażu o wymiarach powyżej 80x50x30 cm oraz psa (za wyjątkiem wózka dziecięcego, wózka inwalidzkiego, psa asystującgo osobie niepłnosprawnej), w cenie biletu jednorazowego normalnego.

Opłaty dodatkowe

  Wyszczególnienie Wysokość opłaty
Za przejazd bez ważnego biletu  120,00
Za brak ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu 90,00
Za niezapłacenie należności za zabrane ze sobą do środka przwozu rzeczy lub zwierzęta albo naruszenie przepisów o ich przewozie  42,00
W przypadku spowodowania bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu  300,00

Uiszczenie opłaty dodatkowej podczas kontroli lub w terminie 7 dni od dnia przewozu powoduj jej obniżenie o 30%

Uprawnienia do ulg

 

Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów na podstawie Uchwały Rady Miasta

 

Osoby uprawnione do przejazdów BEZPŁATNYCH
(ulga 100%)

Podstawa uprawnienia
(dokument poświadczający uprawnienie)
1 Dzieci w wieku do lat 4 Dokument stwierdzający wiek dziecka
2

Osoby, które ukończyły 70 lat życia

Imienny bilet elektroniczny wydany przez MKS
3 Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem określającym znaczny stopień niepełnosprawności wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe

Dla osoby niepełnosprawnej - Imienny bilet elektroniczny wydany przez MKS

Dla towarzyszącego opiekuna - bilet elektroniczny na okaziciela wydany przez MKS
4 Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem niepełnosprawności wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe Dla dziecka- imienny bilet elektroniczny wydany przez MKS Dla towarzyszącego opiekuna - bilet elektroniczny na okaziciela wydany przez MKS
5 Niewidomi wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe

Dla osoby niewidomej - Imienny bilet elektroniczny wydany przez MKS

Dla towarzyszącego opiekuna - bilet elektroniczny na okaziciela wydany przez MKS
6 Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz umundurowani funkcjonariusze Policji do stopnia aspiranta sztabowego włącznie Legitymacja służbowa
7 Honorowi dawcy krwi – posiadacze odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” Imienny bilet elektroniczny wydany przez MKS
8

Dzieci niepełnosprawne poniżej 7 roku życia uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub przedszkolnych wraz z opiekunem, który podróżuje:

-  z uprawnionym, po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego,

-  wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki oświatowej i z powrotem
Imienny bilet elektroniczny wydany przez MKS ważny podczas roku szkolnego w okresie od 1 września do 31 sierpnia - dla opiekuna i uprawnionego

Osoby uprawnione do przejazdów ULGOWYCH
(ulga 50%)

Podstawa uprawnienia
(dokument poświadczający uprawnienie)
 1 Dzieci w wieku od 4 do 7 lat Dokument staierdzający wiek dziecka
 2 Uczniowie szkół podstawowych, klas dotychczasowych gimnazjów, dziennych szkół ponadpodstawowych do 21 roku życia. Uprawnienie nie dotyczy szkół wieczorowych i zaocznych oraz szkół dla dorosłych Ważna legitymacja szkolna
 3 Osoby o umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z zaliczeniem do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności lub legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawionej przez uprawniony organ z określeniem umiarko-wanego lub lekkiego stopnia niepełnospr.
4 Emeryci i renciści Legitymacja emeryta-rencisty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość

 

Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów na podstawie ustaw szczególnych

 

Osoby uprawnione do przejazdów BEZPŁATNYCH
(ulga 100%)

Podstawa uprawnienia
(dokument poświadczający uprawnienie)
1 Dziecko pięcioletnie lub sześcioletnie, uczęszczające do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznego przedszkola, o którym mowa w  art. 90 ust. 1b    ustawy o systemie oświaty, oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w art. 90 ust.1 stawy o systemie oświaty, albo niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust.1 ustawy o systemie oświaty, w których gmina zapewniła tym dzieciom warunki spełniania tego obowiązku oraz realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego jeżeli droga dziecka z domu do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego przekracza 3 km Obowiązek gminy – zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.
2 Niepełnosprawne dziecko pięcioletnie lub sześcioletnie oraz dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym, na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe,  uczęszczające do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego Obowiązek gminy - zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust.2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.
3

Dziecko, którego droga z domu do szkoły zlokalizowanej w obwodzie, w którym dziecko mieszka przekracza:

- 3 km, w przypadku uczniów klas od I do IV szkół podstawowych;

- 4 km, w przypadku uczniów klas od V do VIII szkół podstawowych
Obowiązek gminy - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat - także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej
4 Uczeń niepełnosprawny, którego kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy Prawo oświatowe - do najbliższej szkoły podstawowej, a uczeń z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia  – również do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, Obowiązkiem gminy - bezpłatny transportu i opieka w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu ucznia, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.
5

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim biorące udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546, 960 i 1245) oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

- 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełno-sprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

- 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Obowiązek gminy - bezpłatny transportu i opieka w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu ucznia, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.
6 Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy towarzyszący inwalidzie wojennemu lub wojskowemu, zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej Dokumenty uprawniające wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienie inwalidów wojennych i wojskowych oraz innych osób do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2003 r. nr 134, poz. 1258)
7 Posłowie i senatorowie Legitymacja poselska zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przewozów na terenie kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 1, poz. 13, z późn. zm.)
8 Kombatanci oraz osoby represjonowane, będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, członkowie ich rodzin oraz przewodnicy towarzyszący kombatantowi lub osobie represjonowanej, zaliczonym do I grupy inwalidzkiej Legitymacja osoby represjonowanej, wystawiona przez organ rentowy.

Osoby uprawnione do przejazdów ULGOWYCH
(ulga 50%)

Podstawa uprawnienia
(dokument poświadczający uprawnienie)
 1 Studenci szkół wyższych (osoby kształcące się na studiach I lub II stopnia albo jednolitych studiach magisterskich). Osobom, które ukończyły studia pierwszego stopnia, prawo to przysługuje do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia Ważna legitymacja studencka
 2 Kombatanci i osoby represjonowane, niebędące inwalidami wojennymi lub wojskowymi Dokumenty uprawniające na podstawie Rozporządzenia Ministra infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia kombatantów oraz innych osób uprawnionych do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2014 r. poz. 953)

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim

urządzeniu.