MKS

Kontakty

BIP

logoMiasta

 

Schemat organizacyjny

I. Zgromadzenie wspólników

II. Rada nadzorcza

III. Zarząd - Prezes Zarządu - Dyrektor

1. PION ZARZĄDU

1.1. Dział Przewozów

1.2. Stanowisko ds. pracowniczych i administracyjnych

1.3. Stanowisko ds. BHP i P.POŻ

1.4. Stanowisko ds. marketingu

1.5. Stanowisko ds. eksploatacji

2. PION FINANSOWY - Gł. Księgowego, Gł. Ekonomisty

2.1. Dział Księgowości i analiz ekonomicznych

2.2. Centrum Obsługi Klienta

3. PION TECHNICZNY - Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

3.1. Dział Stacji Obsługi

3.2. Stanowisko ds. kontroli pojazdów

3.3. Sekcja obsługi informatycznej

3.4. Sekcja logistyki