Miejska
Komunikacja
Samochodowa Sp. z o.o.
||
logo

Firma:
Miejska Komunikacja Samochodowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Skrót firmy:
MKS Sp. z o.o.

Czas działalności jednostki:
nieoznaczony

Umowa:
Akt Założycielski z dnia 12.11.1996r. sporządzony przez Notariusza Elżbietę Kranc – Filipecką z Kancelarii Notarialnej w Mielcu ul. Lwowska 4 Rep. nr 7413/96 – tekst jednolity z dnia 5.05.2017r. zatwierdzony uchwałą nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MKS Sp. z o.o.

Rejestracja:
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000042790.

Dane identyfikacyjne jednostki:
NIP 817-13-58-818
REGON P-690435083

Rachunek bankowy:
Bank Pekao SA I Oddział w Mielcu 11 1240 2656 1111 0010 5723 3184
Bank BGŻ 24 2030 0045 1110 0000 0146 2530

Rodzaj prowadzonej działalności:
wg PKD 4931Z transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

Przedmiot działalności:

 • ­transport lądowy pasażerski miejski i podmiejski (49.31.Z),
 • ­ pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 4939Z,
 • ­ konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 34520Z,
 • ­ działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 45221Z,
 • ­ sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 54531Z,
 • ­ kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 66810Z,
 • ­ pozostałe badania i analizy techniczne 77120B,
 • ­ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 86820Z,
 • ­ działalność agencji reklamowych 97311Z,
 • ­ pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych106499Z,
 • ­ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 114719Z,
 • ­ przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 6311Z,
 • ­ działalność związana z organizacja targów, wystaw i konferencji 138230Z,
 • ­ zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32 Z).

Wspólnicy:
100% udziałów Gmina Miejska Mielec
14.624 udziałów po 250 zł każdy na wartość 3.656.000 zł.

Kapitał zakładowy:
3.656.000

Organy Spółki:
Zarząd Spółki
Prezes Zarządu - Ewa Garncarz

Rada Nadzorcza
Józef Smaczny - Przewodniczący
Teresa Gacek
Marek Pustułka

Prokura
Marta Chmielowiec,
Ryszard Rybak

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim

urządzeniu.