MKS

Kontakty

BIP

logoMiasta

 

Karta miejska

Wniosek o wydanie karty miejskiej (pdf)    Proszę drukować dwustronnie.

Wniosek "Aktualizacja danych" (pdf)     Proszę drukować dwustronnie.

Formularz "Wniosek Skarga Reklamacja" (pdf)    Proszę drfukować dwustronnie.

Regulamin użytkowania Mieleckiej Karty Miejskiej (MKM) tutaj