logo-na-swieta Miejska
Komunikacja
Samochodowa Sp. z o.o.
||
||
logo

Bilety jednorazowe

 

Cennik biletów jednorazowych

RODZAJE BILETÓW   STREFA 0   STREFA 0+1
 Normalny Ugowy     Normalny  Ulgowy   

Bilety jednorazowe

(papierowe, zakupione u kierowcy, opłacone bankomatową kartą zbliżeniową* lub zapisane na ekarcie bez wyrejestrowania wyjścia z autobusu)

3,60 zł  1,80 zł 4,80 zł  2,40 zł

Bilety jednorazowe z możliwością przesiadki w strefie 0

(ceny promocyjne biletów jednorazowych zapisanych na ekarcie w przypadku wyrejestrowania wyjścia z autobusu)

 

3,00 zł 

 

1,50 zł

 

4,00 zł 

 

2,00 zł

 *wszystkie nowe autobusy Autosan i Solaris Urbino 10,5 od numeru bocznego 225 zostały wyposażone w jeden kasownik umożliwiający zapłatę za bilet jednorazowy zbliżeniową kartą bankomatową. Bilet opłacony przy użyciu zbliżeniowej karty płatniczej ważny jest tylko w autobusie, w którym został zakupiony. Zakup biletu należy wykonać bezpośrednio po wejściu do pojazdu.

Lokalizacja kasownika dla płatności zbliżeniowych (karta płatnicza)

sch autobus

 

Opłaty za bagaż i psa

Opłata za przewóz bagażu o wymiarach powyżej 80x50x30 cm oraz psa (za wyjątkiem wózka dziecięcego, wózka inwalidzkiego, psa asystującgo osobie niepłnosprawnej), w cenie biletu jednorazowego normalnego.

 

Bilety dobowe

 

Cennik biletów dobowych

RODZAJE BILETÓW   STREFA 0+1
Normalny  Ulgowy
Bilety dobowe (papierowe, zakupione u kierowcy) 9,60 zł  4,80 zł

 

 

 

 

Bilety okresowe

 

Cennik biletów okresowych

RODZAJE BILETÓW   STREFA 0   STREFA 0+1
 Normalny Ulgowy  Normalny  Ulgowy
Bilety 30-dniowe imienne 72,00 zł  36,00 zł 108,00 zł 54,00 zł
Bilety 30-dniowe na okaziciela 90,00 zł x 120,00 zł x
Bilety uczniowskie, imienne miesięczne 10,00 zł
15,00 zł

 

 

bu head
Bilet uczniowski

Bilet uczniowski - bilet miesięczny ważny od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca.

Ceny biletów uczniowskich w wysokości 10 zł przysługują:

 • dzieciom w wieku powyżej 4 lat, uczęszczającym do przedszkoli, szkół podstawowych, zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz opiekunom dzieci w wieku do lat 10 podróżującym razem z dzieckiem, zamieszkałym na obszarze Gminy Miejskiej Mielec,
 • uczniom dziennych szkół ponadpodstawowych zamieszkałym na obszarze Gminy Miejskiej Mielec do ukończenia przez ucznia 21 roku życia, uczęszczającym do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Mielec.
 • uczniom  dziennych szkół ponadpodstawowych zamieszkałym w internacie zlokalizowanym na terenie Gminy Miejskiej Mielec do ukończenia przez ucznia 21 roku życia, uczęszczającym do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

Ceny biletów uczniowskich w wysokości 15 zł przysługują:

 • dzieciom w wieku powyżej 4 lat, uczęszczającym do przedszkoli, uczniom szkół podstawowych, zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz opiekunom dzieci w wieku do lat 10 podróżującym razem z dzieckiem niezależnie od miejsca zamieszkania.
 • uczniom dziennych szkół ponadpodstawowych zamieszkałym na obszarze Gminy Miejskiej Mielec do ukończenia przez ucznia 21 roku życia uczęszczającym do szkół zlokalizowanych poza terenem Gminy Miejskiej Mielec.

 

Dokumentem uprawniającym do korzystania z biletów uczniowskich jest zaświadczenie z przedszkola, ważna legitymacja szkolna lub zaświadczenie potwierdzające zamieszkanie w internacie.

Bilety uczniowskie można nabyć na okres 1, 3, 6, 12 m-cy, nie dłużej jednak niż na okres ważności legitymacji szkolnej, zaświadczenia potwierdzającego zamieszkanie w internacie lub zaświadczenia z przedszkola.

 

 Dla kogo bilet uczniowski?

uczniowski bilet

Opłaty dodatkowe

 

 

Opłaty dodatkowe

  Wyszczególnienie Wysokość opłaty
(powyżej 7 dni)
Wysokość opłaty
(do 7 dni)
Za przejazd bez ważnego biletu  144,00 zł 100,80 zł
Za brak ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu 108,00 zł 75,60 zł
Za niezapłacenie należności za zabrane ze sobą do środka przwozu rzeczy lub zwierzęta albo naruszenie przepisów o ich przewozie  50,40 zł 35,28 zł
W przypadku spowodowania bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu  360,00 zł 252,00 zł

wysokość opłaty dodatkowej uiszczonej podczas kontroli lub w terminie 7 dni od dnia przewozu.


Właściwą należność za przewóz wraz z opłatą dodatkową należy uiścić w terminie 14 dni od daty zdarzenia w Kasie MKS przy ul. Moniuszki 12 w Mielcu w dni robocze w godzinach od 7:30 do 14:30 lub wpłacić na konto:

Bank Pekao SA I Oddział w Mielcu:   35 1240 2656 1111 0010 7245 6999

 

Strefy biletowe

 

MIEJSKA OZNACZONA SYMBOLEM 0

 

Obejmująca przystanki położone w granicach administracyjnych: Gminy Miejskiej Mielec oraz Gminy Mielec.

Przystanki wyznaczające granicę STREFY MIEJSKIEJ 0:


 • Rzochowska Pętla 11: kierunek > Rzemień,
 • Rzochowska Pętla 12: kierunek > Mielec,
 • Goleszów 09: kierunek > Przecław,
 • Goleszów 10: kierunek > Mielec,
 • Chrząstów Wał 09: kierunek > Młodochów,
 • Chrząstów Wał 10: kierunek > Mielec,
 • Szydłowiec Pętla 09: kierunek > Mielec,
 • Trześń Pętla 13: kierunek > Mielec,
 • Chorzelów Smyków 18: kierunek > Ławnica,
 • Chorzelów Smyków 19: kierunek > Mielec.

PODMIEJSKA OZNACZONA SYMBOLEM 1

 

Obejmująca  przystanki zlokalizowane w granicach administracyjnych: Gminy Przecław. 

map przystanki granicznev3