logo-na-swieta Miejska
Komunikacja
Samochodowa Sp. z o.o.
||
||
logo

PRZEPISY PORZĄDKOWE 


 1. UCHWAŁA NR IX/50/2011 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie: określenia przepisów porządkowych związanych z gminnym regularnym przewozem osób (Dz.U.W.P Nr 56 z dnia 27.04.2011r. poz. 1101)
CENY I OPŁATY 

 1. UCHWAŁA NR XLI/412/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej oraz manipulacyjnej, przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Mielcu realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (Dz.U.W.P. z dnia 10 stycznia 2018 r. poz. 155)

   ZMIANY DO UCHWAŁY:

 • UCHWAŁA NR XLVIII/473/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 maja 2018 r. (Dz.U.W.P. z  dnia 12 czerwca 2018 r. poz. 2767)
  (zmiana dotyczy załącznika nr 1 do uchwały Nr XLI/412/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z 19 grudnia 2017 r. - Strefy bietowe)
 • UCHWAŁA NR XII/117/2019 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 26 września 2019 r. (Dz.U.W.P. z dnia 8 października 2019 r. poz. 4727)
  (zmiana dotyczy załącznika nr 1 do uchwały Nr XLI/412/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z 19 grudnia 2017 r. - Strefy bietowe)
 • Uchwała Nr XLIX/503/2022 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 lipca 2022 (Dz.U.W.P. z dnia 16 sierpnia 2022 r. poz. 3019)
  (zmiana dotyczy załącznika nr 2 - Ceny i załącznika nr 3 - Przepisy taryfowe - do uchwały Nr XLI/412/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z 19 grudnia 2017 r.)

UPRAWNIENIA DO ULG 

 1. UCHWAŁA NR XLI/413/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej w Mielcu realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które przystpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego  (Dz.U.W.P z dnia 9 stycznia 2018 r. poz. 110)

   ZMIANY DO UCHWAŁY:
 • UCHWAŁA NR VII/60/2019 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 15 kwietnia 2019 r. (Dz.U.W.P. z dnia 26 kwietnia 2019 r. poz. 2596)

 • UCHWAŁA NR XXI/213/2020 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 maja 2020 r. (Dz.U.W.P. z dnia 16 czerwca 2020 r. poz. 2644)
 • UCHWAŁA NR XLIV/454/2022 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 31 marca 2022 r. (Dz.U. z dnia 11 kwietnia 2022 r. poz. 1630)
  (zmiana dotyczy nadania bezpłatnych uprawnień dla obywateli Ukrainy)  

MIELECKA KARTA MIEJSKA 


 1. REGULAMIN posługiwania się biletami elektronicznymi obowiązujący od 07.02.2020 (Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1/20 z dnia 07.02.2020 r.)

 1. Regulamin posługiwania się biletami elektronicznymi dla użytkowników aplikacji mobilnej mbilet - Mielecka Karta Miejska (Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 8/2023 z dnia 26.052023 r.)
MIELECKA KARTA RODZINY TRZY PLUS 

 1. UCHWAŁA NR XXXVIII/335/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Mielca Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus" (Dz.U.W.P. z dnia 15 kwietnia 2014r. poz. 1308)

   ZMIANY DO UCHWAŁY:

 • UCHWAŁA NR XXIV/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 20 października 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Mielca Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus" (Dz.U.W.P. z dnia 28 listopada 2016r. poz. 3669)
 1. ZARZĄDZENIE NR 1129/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie realizacji Programu: „Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus”

Polityka Cookies