logo-na-swieta Miejska
Komunikacja
Samochodowa Sp. z o.o.
||
||
logo

kom bip ico0Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu informuje, że dokonany został wybór ofert najkorzystniejszych w postępowaniu dotyczącym sprzedaży autobusu używanego marki Autosan H6-20 stanowiącego własność Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu.

Komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert i uznała za najkorzystniejszą ofertę  złożoną przez Firmę:

Łukasz Grochal

Siercza 270, 32-020 Wieliczka


za cenę: 5 555,52 zł brutto


Uzasadnienie wyboru: komisja dokonała wyboru ofert najkorzystniejszych na podst. najwyższej ceny.