logo-na-swieta Miejska
Komunikacja
Samochodowa Sp. z o.o.
||
||
logo

kom bus icoInformujemy, że uchodźcy wojenni, obywatele Ukrainy są uprawnieni do bezpłatnych przejazdów wszystkimi liniami komunikacji miejskiej w Mielcu do 30 czerwca 2022 r.

Do bezpłatnych przejazdów uprawniają ukraiński paszport ze stemplem wjazdu na teren Rzeczypospolitej Polskiej nie wcześniejszym niż z dnia 24 lutego 2022 r. lub, w przypadku braku paszportu, inny dokument zawierający fotografię, poświadczający tożsamość i ukraińskie obywatelstwo podróżnego.