logo-na-swieta Miejska
Komunikacja
Samochodowa Sp. z o.o.
||
||
logo

kom icoInformujemy, że zgodnie z decyzją Rady Miejskiej w Mielcu od dnia 1 września 2022 r. zmieniają się opłaty za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w Mielcu.

 

Bilety papierowe zakupione według cen obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do 60 dnia od dnia wejścia w życie w/w uchwały.