logo-na-swieta Miejska
Komunikacja
Samochodowa Sp. z o.o.
||
||
logo

kom icoInformujemy, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego zostały opublikowane uchwały dotyczące uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych oraz cen i opłat za usługi przewozowe tj.:

  1. Uchwała Nr XLI/413/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej w Mielcu oraz gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (Dz.U.W.P z dnia 9.01.2018r., poz. 110).
  1. Uchwała Nr XLI/412/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej oraz manipulacyjnej, przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Mielcu, realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (Dz.U.W.P z dnia 10.01.2018r., poz. 155).

Uchwały wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2018r.