logo-na-swieta Miejska
Komunikacja
Samochodowa Sp. z o.o.
||
||
logo

kom icoUprzejmie informujemy, że w dniu 7.12.2017r. nastąpiła zmiana szaty graficznej strony internetowej MKS.

Nowy wzór szaty graficznej został zawarty w dokumencie pn. System identyfikacji wizualnej publicznego transportu zbiorowego i informacji komunikacyjnej miasta Mielca, który określa m.in. symbolikę, kolorystykę i wizualizację wybranych elementów dotyczących transportu publicznego. Dokument ten został‚ opracowany na zlecenie Gminy Miejskiej Mielec i jednocześnie wpisany został do zakresu rzeczowego projektu Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.