logo-na-swieta Miejska
Komunikacja
Samochodowa Sp. z o.o.
||
||
logo

Informacje podstawowe

Firma:
Miejska Komunikacja Samochodowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Skrót firmy:
MKS Sp. z o.o.

Czas działalności jednostki:
nieoznaczony

Umowa:
Akt Założycielski z dnia 12.11.1996 r. sporządzony przez Notariusza Elżbietę Kranc – Filipecką z Kancelarii Notarialnej w Mielcu ul. Lwowska 4 Rep. nr 7413/96 – tekst jednolity z dnia 05.06.2023 r. zatwierdzony uchwałą nr 4/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MKS Sp. z o.o.

Rejestracja:
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000042790.

Dane identyfikacyjne jednostki:
NIP 817-13-58-818
REGON P-690435083

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami:
BDO 000020716


Rachunek bankowy:
Bank Pekao SA I Oddział w Mielcu 11 1240 2656 1111 0010 5723 3184

Rodzaj prowadzonej działalności:
wg PKD 4931Z transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

Przedmiot działalności:

 • ­transport lądowy pasażerski miejski i podmiejski (49.31.Z),
 • ­ pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD-49.39Z),
 • ­ konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD-45.20.Z),
 • ­ działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD-52.21.Z),
 • ­ sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD-45.31.Z),
 • ­ kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD-68.10.Z),
 • ­ pozostałe badania i analizy techniczne (PKD-71.20.Z),
 • ­ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD-68.20.Z),
 • ­ działalność agencji reklamowych (PKD-73.11.Z),
 • ­ pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z).,
 • ­ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),
 • ­ przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11 Z),
 • ­ działalność związana z organizacja targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30 Z),
 • ­ zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32 Z).

Wspólnicy:
100% udziałów Gmina Miejska Mielec
54.636 udziałów po 227 zł każdy na wartość 12.402.372 zł.

Kapitał zakładowy:
12.402.372

Organy Spółki:
Zarząd Spółki
Prezes Zarządu - Ewa Garncarz

Rada Nadzorcza
Józef Smaczny - Przewodniczący
Teresa Gacek
Daniel Błachaniec
Anna Padykuła

Prokura
Marta Chmielowiec,
Ryszard Rybak

Historia

Tradycje historyczne Miejskiej Komuniakacji Samochodowej

Zorganizowana komunikacja miejska sięga lat trzydziestych XIX wieku, kiedy to na ulicach Paryża pojawił się omnibus konny – pierwszy europejski środek zbiorowej komunikacji miejskiej.
Uruchomienie miejskiej komunikacji w Mielcu wiąże się z rozwojem produkcji w jednym z większych przedsiębiorstw państwowych w kraju i największego zakładu w polskim przemyśle lotniczym – Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mielec” (produkcja lotnicza, motoryzacyjna i specjalna). Wraz z rozwojem przemysłu następował wzrost zatrudnienia, zwiększała się również liczba mieszkańców Mielca. Nowe warunki społeczno-gospodarcze zmusiły ówczesne władze do zorganizowania komunikacji publicznej.


Lata 1961 – 1962


Początek działalności komunikacji miejskiej w Mielcu1 stycznia 1961 r. przy Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej rozpoczął działalność Zakład Komunikacji Miejskiej. Mielec liczył wówczas 22 tysiące mieszkańców.
Zakład został zlokalizowany na terenie bazy Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Transportu Budownictwa przy ul. Żeromskiego. Na początku zakład dysponował trzema autobusami, a w drugim roku istnienia zostały przydzielone następne dwa autobusy marki „SAN”.
Pierwsze autobusy regularnej komunikacji wyjechały na ulice miasta 10 stycznia 1961r. Obsługiwały linię Rynek – Osiedle – WSK. We wrześniu uruchomiono linię podmiejską relacji Osiedle (Mielec) – Wojsław (wieś podmiejska). Zakład zatrudniał wówczas 16 pracowników, w tym dwóch umysłowych. W 1961r. przewieziono 2 mln 230 tys. pasażerów. Cena biletu jednorazowego wynosiła 1 zł.
Budynki przydzielone dla MKS adaptowano do potrzeb eksploatacyjno-remontowych. Liczba autobusów wzrosła do 8. Uruchomiono nową linię podmiejską relacji Mielec – Rzędzianowice. Przewieziono – 3 mln 61 tys. pasażerów.
Wprowadzono także przewóz taxi. Jeździły trzy taksówki marki FSO Warszawa.

Lata 1963 – 1965


   W 1965r. po raz ostatni wynik działalności bez dotacji zamknął się zyskiem. Wyniósł on 158.300 zł na ogólną sprzedaż 4 mln 308 tys. zł. Było to możliwe przy utrzymywaniu stałych cen większości materiałów, części, ogumienia i paliw oraz dzięki niskim kosztom eksploatacyjnym nowego taboru autobusowego. Niewielkimi nakładami wyposażono stację obsługi i poprawiono warunki pracy. Sprzedaż biletów na liniach podmiejskich powierzono kierowcom, którzy zastąpili w tej pracy konduktorów. Rozpoczęto starania o budowę nowego zaplecza. W tym celu zlecono wykonanie założeń techniczno-ekonomicznych.
W końcu 1965 r. zakład komunikacyjny w Mielcu posiadał 14 autobusów. Uruchomiono nową linię relacji Rynek (Mielec) – Chorzelów (wieś podmiejska) oraz zwiększono częstotliwość kursów na liniach miejskich nr „3” relacji Rynek – Osiedle przez ul. Żeromskiego.
W 1965 r. przewieziono 4 mln 494 tys. pasażerów.


Lata 1966 – 1971


   Stopniowo następował rozwój zakładu. Liczba autobusów wzrosła do 20. Trasę linii nr „5” wydłużono poza granice miasta do Rzochowa, połączono z odcinkiem obsługiwanym przez linię podmiejską nr „6” Mielec-Chorzelów Piekarnia, a następnie zorganizowano dojazd do Tuszowa Narodowego.
W styczniu 1969r. na skutek pożaru spłonęła część pomieszczeń warsztatowych wraz z magazynem. Obiekty odbudowano i powiększono o pomieszczenie biurowe i socjalne.
W 1971r. zakład MKS posiadał 20 autobusów, a zatrudnienie wynosiło 66 osób. Na podstawie umowy w 1971r. przekazano sprzedaż biletów do przedsiębiorstwa „Ruch”. W autobusach zainstalowano kasowniki typu „KRAK”, a konduktorów przekwalifikowano na kontrolerów. Przewieziono 6 mln 270 tys. pasażerów.

 

Lata 1972 – 1975


   W tym czasie miejska komunikacja w Mielcu rozwijała się bardzo dynamicznie. Przejechano wówczas 1 mln 950 tys. kilometrów. W 1975r. tabor zakładu MKS podwojono do 40 autobusów. Powstały nowe linie podmiejskie do Smoczki, Trzciany–Czermina, Złotnik–Chrząstowa, Młodochowa, Książnic-Kiełkowa, Trześni-Ławnicy, Wadowic Dolnych, Przecławia, Borowej. Wprowadzono kolejne linie w Mielcu: nr „7” Rynek – ODJ – WSK oraz nr „14” Stadion (basen) – Rynek. Z kolei linię nr „3” wydłużono do stadionu sportowego Stali Mielec.
W 1974 roku oddano do eksploatacji nową zajezdnię MKS. W związku z tym radykalnie poprawiły się warunki pracy wszystkich pracowników zakładu. Stacja obsługi została wyposażona w niezbędne urządzenia i narzędzia, autobusy można było czyścić w myjni mechanicznej i parkować na utwardzonym terenie.
Zatrudnienie w MKS wyniosło 112 pracowników i 12 uczniów.


Lata 1976 – 1981

 

   W 1981r. tabor wzrósł do 50 autobusów, ale równocześnie wskutek wielkich trudności zaopatrzeniowych, jakie występowały w całym kraju, zakład MKS borykał się z brakiem ogumienia, akumulatorów i części zamiennych. Z tychże powodów zakład zmuszony był do prowadzenia nieracjonalnej gospodarki eksploatacyjno-remontowej. Brak ogumienia i akumulatorów powodował wyłączanie z eksploatacji po kilkanaście autobusów dziennie. Dekompletowano je w bazie, aby można było przygotować pojazdy technicznie sprawne i włączać do obsługi linii komunikacyjnych.

Ta sytuacja zmusiła zakład MKS do likwidacji części linii podmiejskich z Mielca do Wadowic, Młodochowa, Rzemienia i Borowej oraz powodowała skracanie tras i zmniejszanie liczby kursów na pozostałych liniach. W samym Mielcu ograniczono kursy w godzinach między szczytami ruchu. Jednocześnie w związku z szybką budową i zasiedlaniem dużego osiedla Lotników uruchomiono nowe linie MKS, tak że we wrześniu 1978r. rozpoczęły jazdę autobusy linii „18”, w lutym 1981 r. wprowadzono „KOŁO” i linię „19” relacji Rynek – osiedle Kopernika.

Lata 1982 – 1990

   W tym okresie nastąpiło znaczące zwiększenie i unowocześnienie taboru autobusowego. Zakład otrzymał 64 nowe autobusy, w tym 24 przystosowane do jednorazowego przewozu dużej liczby pasażerów. Równocześnie z eksploatacji wyłączono 49 autobusów wyeksploatowanych, w tym 9 wielkopojemnych.

Systemem zleconym przeprowadzano remont kapitalny średnio na 4 autobusach rocznie. Uruchomiono nowe linie miejskie, a mianowicie:
Nr 17 relacji WSK – ul. Traugutta PGO,
Nr 20 na trasie Rynek – ul. Metalowców – ul. Długa – osiedle Szafera,
Nr 16 na trasie Rynek – osiedle Lotników – dworzec PKP-PKS – ODJ – stadion,
Nr 26 relacji WSK – ul. Racławicka,
Nr 28 relacji Rynek – Smoczka ul. Gajowa,
Nr 21 relacji Rynek – WSK przez ul. Wolności i Partyzantów,
Nr 14 relacji Rynek – Cmentarz Komunalny.
W 1990 r. na skutek odmowy dofinansowania działalności MKS Mielec przez gminę Czermin, zlikwidowano linię nr „9” na trasie Mielec – Trzciana – Czermin.
W zakładzie oddano do użytku nowo wybudowaną halę napraw taboru komunikacyjnego. Dzięki temu uzyskano dodatkowe 4 stanowiska obsługowo-naprawcze autobusów wielkopojemnych, pomieszczenia na akumulatorownię i stanowisko naprawcze podzespołów elektrycznych. W hali urządzono stację diagnostyczną, przystosowaną do dokonywania przeglądów technicznych własnego taboru oraz prowadzenia otwartych usług tego rodzaju dla pojazdów powyżej 3,5 tony, ciągników i przyczep.
Zatrudnienie w MKS wynosiło 172 pracowników, w tym 22 osoby na stanowiskach nierobotniczych.

Lata 1991 - 1995


   Zasadnicze zmiany w działalności przedsiębiorstwa nastąpiły w roku 1991, po uprzednich zmianach systemu politycznego i gospodarczego kraju. Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 13 lutego 1991r. w ramach restrukturyzacji MPGK, na bazie dotychczasowego zakładu MKS powołano Przedsiębiorstwo MKS, które działało w formie zakładu budżetowego. W tym czasie ta forma organizacyjna była w pełni uzasadniona.
Od chwili przekształcenia zakładu w przedsiębiorstwo, załoga w pełni poczuła się gospodarzem na własnym podwórku. Wiele zrobiono w zakresie poprawy organizacji pracy, gospodarności, estetyki, kultury obsługi pasażera, punktualności jazdy, jakości wykonywanych napraw i obsług. W latach 1991–1995 zakupiono tylko 8 autobusów, a zlikwidowano 11. Mimo znacznego ograniczenia zakupów nowego taboru uruchomiono trzy nowe linie podmiejskie i jedną miejską („29”). Jednakże zlikwidowano dwie linie miejskie – „7” i „16”.
W latach 1991-1995 w znacznym stopniu doposażono stację obsługi w niezbędny sprzęt, maszyny i urządzenia, co pozwoliło na poszerzenie asortymentu i zakresu regeneracji części i podzespołów, wykonywanie we własnym zakresie remontów kapitalnych całych jednostek i ich zespołów, co przynosi korzystne efekty ekonomiczne.
W ramach porozumienia zawartego między Zarządem Miasta a firmą „R&G” przejmującą część wierzytelności miasta wobec WSK za niezapłacone podatki w latach 1991-1992, ta znana w kraju mielecka firma wyposażyła tabor autobusowy w autokomputery oraz doposażyła przedsiębiorstwo MKS w sprzęt komputerowy, oprogramowanie i instalację sieci komputerowej. Tym samym Miejska Komunikacja Samochodowa w Mielcu stała się w 1993 r. pierwszym w kraju przedsiębiorstwem komunikacyjnym posiadającym komputerowy system zarządzania.
System pozwala uzyskiwać niezbędne informacje techniczno-eksploatacyjne podczas obsługi linii komunikacyjnych i przyczynia się do efektywnego wykorzystania taboru, właściwej i punktualnej obsługi pasażerów. Dzięki skomputeryzowaniu mieleckiej komunikacji publicznej zmniejszeniu uległy przejazdy bezbiletowe, a tym samym MKS może osiągać lepsze wyniki ekonomiczne.
Mimo zwiększonego zakresu zadań (remonty kapitalne) zatrudnienie w 1995r. i dalszych latach utrzymuje się na poziomie roku 1991.


Lata 1995 - 2000


   W wyniku dalszych przekształceń, od dnia 1 grudnia 1996r. przedsiębiorstwo działające jako zakład budżetowy zostało przekształcone w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i 27.11.1996r. wpisane do Rejestru Handlowego Dział B nr 1628 Sądu Rejonowego w Rzeszowie – Wydział Gospodarczy. W okresie od 1 grudnia 1996r. do 31 grudnia 1999r. przedsiębiorstwo zakupiło cztery autobusy niskopodłogowe Jelcz 121 MB i autobus niskopodłogowy Neoplan. Pojazdy są wyposażone w silniki Mercedesa oraz automatyczne skrzynie biegów. Także kolejne dwa autobusy Autosan A110M jeżdżą z silnikiem Mercedes i mają automatyczną skrzynią biegów, a trzy autobusy małopojemne Autosan-Melon z silnikami Perkinsa. Wszystkie zakupione autobusy wyposażone są w urządzenia głośnomówiące, autokomputery i kasowniki elektroniczne oraz tablice świetlne.
Zakupiono w tym czasie również pogotowie techniczno-ratownicze na podwoziu Jelcza, dokonano dalszej modernizacji stanowisk obsługowo-naprawczych, w tym stanowisko do naprawy i wymiany ogumienia dętkowego i bezdętkowego wszystkich rozmiarów, wyposażając je w nowoczesne urządzenia.
Sytuacja ekonomiczno-finansowa jest stosunkowo dobra, a płynność finansowa zapewniona. Wartość majątku firmy w każdym roku ulega wzrostowi.


Lata 2001-2005


W tym okresie swoją długoletnią pracę na stanowisku Prezesa Zarządu zakończył Stanisław Kuśnierz kierujący firmą przez ponad 40 lat tj. do 27.06.2002 r. Obowiązki dotychczasowego prezesa przejął Edward Krupiński zajmując stanowisko Członka Zarządu. W roku 2003 zawarte zostały odrębne porozumienia o wspólnej realizacji komunikacji miejskiej z Gminą Mielec, Borowa, Tuszów Narodowy oraz Przecław. Ponadto Starosta Powiatu Mieleckiego dnia 20.03.2003 r. udzielił Spółce licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego ważnej na terenie całego kraju na okres 50 lat. Poza wymienioną licencją spółka uzyskała również Certyfikat ITS dopuszczający stacje kontroli pojazdów do wykonywania badań technicznych pojazdów samochodowych powyżej 3,5 t, autobusów, ciągników oraz przyczep. W ramach działalności inwestycyjnych Spółka zakupiła 2 nowe autobusy niskopodłogowe marki Solaris Urbino 12 oraz jeden - 10-metrowy autobus marki Jelcz M101I. W tym też czasie zakupiono samochód ciężarowy KIA który służy do obsługi infrastruktury komunikacyjnej tj. do obsługi przystanków, dowozu części, elementów oraz innych środków niezbędnych do sprawnego funkcjonowania komunikacji miejskiej. W ramach przyjęcia pod koniec tego okresu nowego kierunku działania w aspekcie ekologicznym w 2005 r. spółka wprowadziła do eksploatacji zmodernizowany autobus marki Jelcz 110M zasilany ekologicznym paliwem tj. gazem ziemnym CNG. Rok 2005 zakończył się bardzo niekorzystnym wynikiem finansowym, co spowodowało konieczność znacznej redukcji kosztów, a szczególnie kosztów osobowych w latach następnych.

Lata 2006-2009


   W roku 2006 zapoczątkowano wiele zmian restrukturyzacyjnych, mających na celu zmianę wizerunku spółki, sprawniejszą organizację, redukcję kosztów i zwiększenie przychodów.
W 2006 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Zarządu spółki. Z dniem 1.04.2006 na członka zarządu Rada Nadzorcza powołała p. Ewę Garncarz, a od 16.06.2008 r. powierzając jej funkcje Prezesa Zarządu.
Ważnym zadaniem zarządu było dokonanie zmian organizacyjnych spółki. Przeprowadzona analiza dotychczasowej organizacji spółki wykazała konieczność jej usprawnienia, dostosowując ją do znacznie zmienionych na przestrzeni ostatnich 10 lat uwarunkowań w jakich przyszło jej działać. Obowiązujący od 1.01.1997 r. regulamin organizacyjny został zastąpiony nowym. Najważniejszą zmianą było wprowadzenie do schematu organizacyjnego nowego stanowiska ds. marketingu bezpośrednio podległego dyrektorowi spółki.
Istotnym znaczeniem było poszerzenie rynku przewozowego o nowe obszary tj. objęcie komunikacją miejską Gminy Przecław – poprzez wydłużenie linii nr 15 do Przecławia oraz Gminy Gawłuszowice – poprzez wydłużenie linii 8 do Brzyścia, a w kolejnym okresie do Młodochowa.
Formułując perspektywiczne cele działania Zarząd potwierdził obrany kierunek jej rozwoju w aspekcie ekologicznym, czyli stworzenie komunikacji przyjaznej dla środowiska, podejmując działania inwestycyjne pod kątem wprowadzenia alternatywnego paliwa przyjaznego dla środowiska i wszystkich mieszkańców miasta. Wynikiem przyjętych założeń był zakup 4 autobusów zasilanych gazem ziemnym CNG oraz modernizacja 2 autobusów polegająca na dostosowaniu ich do zasilania najbardziej ekologicznym paliwem jakim jest gaz ziemny CNG.
Kolejne istotne wydarzenia tego okresu to wdrożenie systemu sprzedaży biletu okresowego w oparciu o elektroniczną kartę bezstykową od dnia 1.01.2008 r. zastępując tradycyjne dotychczas używane papierowe legitymacje na bilety okresowe, które zostały całkowicie wycofane z użytkowania z dniem 1.02.2008r. Wraz z wprowadzeniem karty miejskiej opracowana została nowa taryfa opłat oraz promocyjny system sprzedaży biletów okresowych. Głównym założeniem tych działań było podniesienie jakości i atrakcyjności świadczonych usług oraz odejście od sztywnego systemu ustalania cen biletów okresowych poprzez ich uelastycznienie czyli wprowadzenie nowych, niższych opłat za korzystanie z przejazdów w komunikacji miejskiej.
Na koniec tego okresu spółka zatrudniała 106 osób, oraz 13 pracowników młodocianych na podstawie umów o pracę zawartych w celu nauki zawodu. Liczba autobusów wyniosła 40 szt. w tym 7 pojazdów zasilanych gazem ziemnym CNG. Przewiezionych zostało 4 054,9 tys. pasażerów.

Lata 2010 – 2013


   W tym okresie nastąpiło wiele zmian pod względem regulacji prawnych oraz działań inwestycyjnych realizowanych w spółce. W miesiącu lipcu 2010 r. spółka podpisała umowę z zarządem Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowego”.
Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu oraz poprawa systemu komunikacji miejskiej i powiązań komunikacyjnych, poprzez utworzenie i uruchomienie nowoczesnych zintegrowanych systemów zarządzania i monitorowania flotą pojazdów wraz z wymianą taboru. W ramach projektu zakupiono 10 autobusów zasilanych olejem napędowym, 2 autobusy zasilane gazem ziemnym CNG ponadto dostosowano istniejące pomieszczenia pod budowę Centrum Zarządzania dynamiczną informacją pasażerską, zamontowano 4 tablice elektroniczne na przystankach przedstawiające rzeczywisty rozkład jazdy oraz rozbudowano system mieleckiej karty miejskiej poprzez uruchomienie elektronicznej portmonetki. Wraz z rozbudową systemu e-karty opracowana została nowa taryfa opłat, a wraz z nią promocyjny system sprzedaży biletów jednorazowych polegający na obowiązkowej rejestracji wejścia i dobrowolnej rejestracji wyjścia z autobusu, promując go niższą ceną. Następnie poprzez wprowadzenie w pełnym zakresie funkcjonowania biletu elektronicznego wprowadzono od miesiąca sierpnia 2011 obowiązkową rejestrację biletów okresowych oraz przejazdów bezpłatnych.
Oprócz działań inwestycyjnych finansowanych ze środków unijnych spółka zrealizowała inwestycje ze środków własnych tj.: przebudowa i termomodernizacja budynku warsztatowo-biurowego, budowa parkingu na samochody osobowe i autobusy wraz z ogrodzeniem na terenie zajezdni MKS, aranżacja pomieszczeń budynku warsztatowo-biurowego (Centrum Obsługi Klienta), remont placu postojowego.

Kolejnym ważnym wydarzeniem tego okresu była organizacja konferencji pn. „Systemy ITS w komunikacji miejskiej”, zaś na okoliczność Jubileuszu przypadającą w roku 2011 wydano album „50 lat Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Mielcu 1961 - 2011”.

Kolejnym ważnym wydarzeniem dla funkcjonowania transportu publicznego było wejście w życie z dniem 1 marca 2011r ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. W sposób całościowy zdefiniowano kwestie organizacji przewozów publicznych, określono zasady współpracy samorządów z firmami transportowymi (przewoźnikami) oraz uregulowano zakres finansowania przewozów.
Na koniec tego okresu spółka zatrudniała 97 osób, oraz 12 pracowników młodocianych na podstawie umów o pracę zawartych w celu nauki zawodu. Liczba autobusów wyniosła 40 szt. w tym 9 pojazdów zasilanych gazem ziemnym CNG. Przewiezionych zostało 3 166,6 tys. pasażerów.


Lata 2014 -2018


   Po roku 2014 nastąpiło wiele zmian w taryfie opłat za przejazdy autobusami MKS. W roku 2014 Rada Miejska w Mielcu podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Mielca programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „ Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus”. W/w uchwałą wprowadzono dla członków rodzin wielodzietnych prawo do zniżek m.in. na przejazdy autobusami MKS polegające na obniżeniu cen imiennych biletów okresowych normalnych i ulgowych w stosunku do aktualnie obowiązujących cen w wysokości 30% dla rodziców i opiekunów oraz 50% dla dzieci.
Od roku 2015 wprowadzono bezpłatne przejazdy na linii specjalnej „S” w dniu 1 listopada. (Zarządzenie nr 297/2015 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 14 października 2015 r.)
Ponadto obniżono wiek uprawniający do bezpłatnych przejazdów z 75 do 70 lat w miejskiej strefie biletowej.
W roku 2016 wprowadzono nowy rodzaj biletu miesięcznego w cenie 2,70 zł dla dzieci w wieku od 4-ch do 6-ciu lat uczęszczających do przedszkola lub odbywających roczne przygotowanie przedszkolne oraz dla opiekunów dziecka do lat 10, a także dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Mielec. Zniesiono również opłaty za wózek dziecięcy.

W ramach działalności inwestycyjnej w 2014 r. zakończono remont kapitalny 4 autobusów marki Jelcz M121MB. W roku 2016 zakupiono 4 autobusy używane marki Solaris Urbino 10 z roku produkcji 2007. Autobusy są klimatyzowane, niskopodłogowe, przystosowane do przewozu osób starszych i niepełnosprawnych. Do działu zaopatrzenia zakupiono nowy samochód marki Citroen Berlingo VAN o normie emisji saplin EURO 6W, który zastąpił dziewiętnastoletni pojazd Mercedes Vito. W celu zwiększenia dostępności do oferowanych usług otwarto nowy punkt obsługi klienta w galerii handlowej w Mielcu.


W ramach działalności dodatkowej w roku 2015 spółka zawarła z Gminą Miejską Mielec umowę powierzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania i utrzymania dworca przesiadkowego zlokalizowanego przy ul. Jagiellończyka 7 w Mielcu. Na mocy w/w umowy spółka przejęła funkcję operatora dworca polegającą na zarządzaniu, administrowaniu i jego obsłudze.

Najważniejszym wydarzeniem tego okresu było złożenie w dniu 25.10.2016r. przez Gminę Miejską Mielec wniosku o dofinansowanie projektu „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W ramach projektu przewidziano zakup 14 autobusów dla spółki, odbudowę zaplecza technicznego na terenie zajezdni MKS do obsługi tych pojazdów, budowę pętli na skrzyżowaniu ul. Szarych Szeregów i Powstańców Warszawy, budowę przedłużenia ul. Powstańców Warszawy wraz z utworzeniem nowej linii komunikacyjnej, budowę parkingów na dworcu autobusowym oraz zatoki autobusowej w Rzemieniu. Łączna wartość projektu wyniosła 44 976 719 zł w tym wartość dofinansowania z EFRR to kwota 29 835 136 zł.

Na koniec 2016r. spółka zatrudniała 107 osób oraz 8 pracowników młodocianych na podstawie umów o pracę zawartych w celu nauki zawodu. Liczba autobusów pozostała na niezmienionym poziomie i wyniosła 40 szt. w tym 9 pojazdów zasilanych gazem ziemnym CNG. Przewiezionych zostało 3 190,5 tys. pasażerów.

Najważniejszym wydarzeniem roku 2017 r. było podpisanie umowy wykonawczej pomiędzy Gminą Miejską Mielec a MKS na okres 10-letni, z mocą obowiązującą od 1 marca 2017 do 28 lutego 2027 r. Przedmiotem umowy jest świadczenie Usług Przewozu na liniach komunikacyjnych, które wchodzą lub wejdą w skład sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które zawarły lub zawrą z miastem porozumienia w zamian za rekompensatę.
Jednocześnie w roku 2017 r. spółka rozpoczęła wdrażanie wybranych elementów „Systemu identyfikacji wizualnej publicznego transportu zbiorowego i informacji komunikacyjnej miasta Mielca” opracowanego w ramach projektu transportowego. Dokument uwzględnił wszystkie istotne elementy dotyczące transportu publicznego mające wpływ na tworzenie spójnego i jednolitego wizerunku, to m.in.: przystanki komunikacji miejskiej, tabliczki z rozkładem jazdy, schemat linii komunikacyjnych, plan sytuacyjny dla lokalizacji przystanków, wzór biletów papierowych i elektronicznych, oznakowanie punktów sprzedaży biletów, oznakowanie autobusów, opracowanie strony internetowej, oznakowanie dworca, przygotowanie projektów graficznych gadżetów reklamowych, wizytówek, identyfikatorów, papieru firmowego, piktogramów. W ramach opracowania przygotowany został również nowy logotyp MKS będący kluczowym elementem systemu.

Na koniec 2017 spółka zatrudniała 105 osób oraz 10 pracowników młodocianych na podstawie umów o pracę zawartych w celu nauki zawodu. Liczba autobusów wyniosła 46 szt. w tym 9 pojazdów zasilanych gazem ziemnym CNG.

W roku 2018 weszła w życie Uchwała Nr XLI/412/2017 Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe. Wprowadzono nową taryfę opłat za usługi przewozowe, która opierała się na następujących założeniach: niższe ceny biletów na e-karcie, wprowadzenie biletów przesiadkowych na e-karcie, wprowadzenie możliwości opłaty za bilet jednorazowych za pomocą zbliżeniowej karty płatniczej, określenie nowych stref biletowych. Jednocześnie Uchwałą Nr XLI/413/2017 Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 19 grudnia 2017 r. wprowadzono jednolity system ulg na całym obszarze funkcjonowania MKS.


Lata 2019 i obecnie

Rok 2019 r. był rokiem przełomowym w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na terenie Mielca i gmin ościennych. W dniu 23 lutego 2019 r. została wprowadzona optymalizacja rozkładu jazdy. To przedsięwzięcie, jedno z największych w historii Spółki wymagało zaangażowania wielu osób począwszy od przygotowania infrastruktury przystankowej, wdrożenia rozkładu jazdy, aż po szeroką kampanię informacyjną. Opracowana optymalizacja oferty przewozowej miała na celu zwiększenie popytu na usługi przewozowe i zwiększenie transportu publicznego w podróżach. Założono całkowitą przebudowę istniejącego układu linii komunikacyjnych, uwzględniając spełnienie podstawowych postulatów takich jak bezpośredniość, dostępność usług, zwiększenie częstotliwości kursowania.
Według stanu na dzień 31.12.2019 r. Spółka zatrudniała 119 osób w tym : 98 mężczyzn (82,4%) i 21 kobiet (17,6%) oraz 12 pracowników młodocianych na podstawie umów o pracę zawartych w celu nauki zawodu. Na dzień 31 grudnia spółka posiadała 44 szt. autobusy. Liczba przewiezionych pasażerów zwiększyła się o  8,8%.

Rok 2020 i 2021 upłynęły pod znakiem epidemii koronawirusa. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej został ogłoszony stan epidemii. Powyższe Rozporządzenie poprzedzone było wydaniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Restrykcje wynikające z sytuacji nadzwyczajnej uniemożliwiały normalne prowadzenie działalności. Spółka musiała się zmierzyć z nowymi problemami, które negatywnie wpłynęły na cały wizerunek transportu publicznego, a w konsekwencji na sytuację finansową.
Od miesiąca marca 2020 roku komunikacja miejska w Mielcu funkcjonowała w ograniczonym zakresie, istotnie spadła częstotliwość kursowania. Na przestrzeni roku poprzez decyzje rządu wprowadzano limity pasażerów w pojazdach, co wpłynęło na znaczny spadek przewożonych osób. Dodatkowo zawieszona została możliwość sprzedaży biletów przez kierowców. Działalność spółki dostosowano do procedur sanitarnych, aby bezpiecznie przewozić pasażerów m.in. poprzez wyznaczenie stref „buforowych”, której celem było ograniczenie kontaktu kierującego pojazdem z pasażerami, na każdych drzwiach pojawiła się informacje o limitach pasażerskich oraz o obowiązku noszenia maseczek podczas podróży komunikacją miejską. W środku autobusów zamieszczone były dodatkowe informacje odnośnie zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny.

Rok 2020 zakończył się spadkiem przewiezionych pasażerów o 42,1%, największy spadek zanotowano w miesiącu kwietniu tj. aż o 85,1%. Pandemia koronawirusa odcisnęła bardzo duże piętno zarówno w liczbie wykonanych kilometrów, jak i liczbie wykonanych kursów. Z jednej strony wprowadzanie kolejnych restrykcji przez Rząd (zamykanie szkół, galerii handlowych, punktów gastronomicznych, itd.) było powodem decyzji Organizatora do ograniczania rozkładu jazdy, z drugiej strony transport publiczny był stale przedstawiany opinii publicznej jako jedno ze źródeł zakażenia Covid-19, co skutkowało zmianą trendów w wyborze środka transportu przez pasażerów.

Pomimo trudnego roku w ramach działalności inwestycyjnej udało się zakupić jeden autobus zasilany gazem ziemnym CNG. Oddano również do użytkowania halę warsztatową wybudowaną w ramach projektu unijnego. Hala warsztatowa spełnia aktualne normy w zakresie oporu cieplnego budynku i pozyskania odnawialnego źródła energii z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych zamontowanych na budynku. Do ogrzewania obiektu zastosowano pompy ciepła, zaś w myjni dla autobusów zastosowano rozwiązania wpływające na zmniejszenie zużycia wody równoznaczne ze zmniejszeniem jej zanieczyszczenia o około 80% poprzez zastosowanie zamkniętego obiegu z jej filtracją.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. spółka posiadała 45 szt. autobusów w tym 10 zasilanych gazem ziemnym CNG. Ponadto według stanu na dzień 31.12.2020 r. Spółka zatrudniała 117 osób oraz 16 pracowników młodocianych na podstawie umów o pracę zawartych w celu nauki zawodu.

Od 26 czerwca 2021 decyzją Rady Ministrów całkowicie zniesiono limity pasażerów mogących podróżować komunikacją miejską, z zachowaniem reżimu sanitarnego w postaci maseczek, dodatkowo przywrócona została możliwość zakupu biletu u kierowców autobusów MKS, zaś wszystkie linie wróciły do normalnego kursowania.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. spółka posiadała 41 szt. autobusów w tym 8 zasilanych gazem ziemnym CNG. Ponadto według stanu na dzień 31.12.2021 r. Spółka zatrudniała 118 osób oraz 14 pracowników młodocianych na podstawie umów o pracę zawartych w celu nauki zawodu.

Początek roku 2022 pod względem liczby pasażerów ukształtował się optymistycznie, w miesiącu marcu i kwietniu osiągnięto liczbę przewiezionych pasażerów z roku 2019.   

Mając na względzie obowiązującą od 2018 r. Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz zapisy dotyczące wymogu zakupu autobusów zeroemisyjnych zgodnie z harmonogramem wskazanym w ustawie, Gmina Miejska Mielec złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu autobusów elektrycznych w ilości 5 szt. w ramach programu priorytetowego nr 6.3 „Zeroemisyjny transport Zielony transport publiczny” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W roku 2022 po pozytywnej ocenie wniosku do dofinansowania rozpoczęły się procedury negocjacyjne z Instytucją.