MKS

Kontakty

BIP

logoMiasta

 

Komunikaty

Przetarg nieograniczony nr 1/MKS/P/2017

uwagaMiejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Ochrona fizyczna osób i mienia oraz utrzymanie czystości dworca autobusowego i jego otoczenia zlokalizowanego przy ul. Jagiellończyka 7 w Mielcu". Termin realizacji zadania od 01.11.2017 do 31.10.2020

 

Dokumenty:

1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (pdf)
3. Załączniki do SIWZ 1-10 (pdf)
4. Załącznik do SIWZ 1A
5. Załącznik do SIWZ 1B
6. Załączniki do SIWZ 1-10 – wersja edytowalna (doc)

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 05.10.2017

Informacja z otwarcia ofert z dnia 10.10.2017

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 18.10.2017

POBIERZ TUTAJ