logo-na-swieta Miejska
Komunikacja
Samochodowa Sp. z o.o.
||
||
logo

Home

mbilet plakat promocyjny

Instrukcja

Instalacja aplikacji

Aplikacja może zostać zainstalowana na urządzeniach mobilnych pracujących na systemach Andorid oraz iOS.
Aby dokonać instalacji należy pobrać aplikację ze sklepu Play (Google) lub App Store (Apple).
WARUNKIEM KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW JEST ŁĄCZNE SPEŁNIENIE NASTĘPUJĄCYCH PRZESŁANEK


Uruchamianie aplikacjiNa ekranie logowania możliwe jest:

 • Zalogowanie użytkownika,
 • Zarejestrowanie użytkownika,
 • Resetowanie hasła do istniejącego konta.

Tworzenie konta

Z aplikacji mobilnej można korzystać wyłącznie po ZAREJESTROWANIU.

Aby utworzyć konto należy podać:

 • Mumer telefonu w formacie: 555666777 (9 cyfr),
 • Adres email,
 • Hasło (min 8 znaków),
 • Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Jeżeli użytkownik posiadał wcześniej kartę MKM może wprowadzić jej numer (bez zer), co pozwoli na import danych:

Jeżeli użytkownik nie posiadał wcześniej karty MKM należy wybrać opcję "Nie mam karty MKM"
Użytkownik może utworzyć w aplikacji konto

KONTO SPERSONALIZOWANE


W przypadku rejestracji konta imiennego należy:

KONTO NA OKAZICIELA


W przypadku rejestracji konta na okaziciela należy wybrać opcję "Pomiń"NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ I ZAAKCEPTOWAĆ Regulamin posługiwania się biletami elektronicznymi dla użytkowników aplikacji mobilnej mbilet – Mielecka Karta Miejska

Poniżej 18 lat

Wymagana jest jednorazowo ZGODA rodzica / opiekuna prawnego. Należy udać się do Punktu Obsługi Klienta lub Centrum Obsługi Klienta MKS (POK / COK)WERYFIKACJA NUMERU TELEFONU POPRZEZ WYSłANIE JEDNORAZOWEGO KODU SMS W przypadku błędnie wprowadzonego kodu weryfikacyjnego aplikacja mobilna umożliwi ponowne wysyłanie wiadomości SMS z nowym kodem oraz ponowne jego wprowadzenie. W przypadku trzech zakończonych niepowodzeniem prób weryfikacji numeru telefonu komórkowego, ponowna próba weryfikacji możliwa będzie po upływie 24 godzin.Doładowanie Elektronicznej Portmonetki w aplikacji MBILET / Faktura VAT

 • Aby dokonać doładowania portmonetki należy wprowadzić kwotę doładowania, która wynosi co najmniej 5 zł (dotyczy pierwszego i kolejnego doładowania). Suma środków zgromadzonych na Elektronicznej portmonetce nie może przekraczać limitu 150 zł.
 • Aby zarejestrować przejazd na portmonetce musi znajdować się kwota powyżej 0 zł podczas każdego przejazdu (dotyczy również biletu przesiadkowego).
 • W przypadku, gdy ilość środków na EP jest mniejsza niż wartość opłaty za przejazd, informacja o brakującej kwocie zostanie zapisana w systemie, a brakująca kwota pobrana zostanie automatycznie podczas kolejnego doładowania EP w aplikacji MBILET.
 • Ujemny stan konta EP lub brak środków na EP nie pozwala na dokonanie rejestracji przejazdu oraz korzystanie z przesiadek.

FAKTURA OSOBA FIZYCZNA

Aby wystawić fakturę na osobę fizyczną należy przy doładowaniu Elektronicznej Portmonetki w aplikacji MBILET wybrać opcję faktury.

FAKTURA OSOBA PRAWNA

Wystawienie faktury na firmę z poziomu aplikacji nie będzie możliwe.Rejestracja / Zakup biletu jednorazowego

  • Po utworzeniu konta SPERSONALIZOWANEGO / IMIENNEGO w aplikacji MBILET i przeniesieniu danych z karty miejskiej MKM, na koncie pasażera zapiszą się również uprawnienia do ulg, które pasażer posiadał korzystając z MKM.
   Środki z Elektronicznej Portmonetki NIE BĘDĄ przeniesione do aplikacji MBILET. Można je wykorzystać na ekarcie MKM lub wypłacić w Centrum Obsługi Klienta (COK), Punkcie Obsługi Klienta (POK).

  • Po utworzeniu konta SPERSONALIZOWANEGO / IMIENNEGO w aplikacji MBILET w przypadku, gdy pasażer nie korzystał wcześniej z MKM, a przysługuje mu ulga na zakup biletów jednorazowych zobowiązany jest udokumentować uprawnienia w COK lub POK okazując dokument uprawniający do ulgi. Akceptacja uprawnień zostanie dokonana przez pracownika COK lub POK.


 • Po utworzeniu konta NA OKAZICIELA w aplikacji MBILET w przypadku, gdy pasażerowi przysługuje ulga na zakup biletów jednorazowych, korzystając z ulgi przy zakupie biletu pasażer jest zobowiązany do okazania dokumentu uprawniającego do ulgi podczas kontroli. Na koncie OKAZICIELA w aplikacji MBILET nie można zapisać ulgi.

Zakup biletu jednorazowego w aplikacji mobilnej realizowany jest ze środków zgromadzonych na Elektronicznej Portmonetce (EP) aplikacji MBILET. Przy rejestracji przejazdu z EP w aplikacji MBILET pobierana jest kwota równa cenie przejazdu, zgodna z cennikiem opłat.

Aby dokonać zakupu biletu jednorazowego, należy bezpośrednio po wejściu do pojazdu w aplikacji mobilnej wybrać opcję Jednorazowy check in/out” i dokonać rejestracji przejazdu w następujący sposób (do wyboru):

 • zeskanować przy pomocy aplikacji MBILET kod QR z kasownika (autobusy od nr bocznego 225 do 242),
 • zeskanować przy pomocy aplikacji MBILET kod QR z naklejki znajdującej się w autobusach (wszystkich),
 • wprowadzić ręcznie nr boczny autobusu w aplikacji MBILET.


Bilet jednorazowy - rejestracja przejazdu (kasowanie biletu-  CHECK-IN)

Operacja CHECK-IN to rejestracja (zakup) biletu jednorazowego - operacja wykonywana bezpośrednio po wejściu do autobusu polegająca na wykonaniu operacji rozpoczęcia przejazdu w aplikacji mobilnej. Po wybraniu biletu jednorazowego z aplikacji MBILET i zeskanowaniu kodu QR z kasownika, naklejki lub wpisaniu ręcznie nr autobusu następuje przekierowanie do okna z zakupem biletów. Zarejestrowanie przejazdu powoduje pobranie ze środków elektronicznej portmonetki opłaty, jak za jazdę do końca trasy autobusu zgodnie z obowiązującą taryfą opłat. Zwrot środków na Elektroniczną Portmonetkę w aplikacji MBILET następuje po wyrejestrowaniu przejazdu. Patrz operacja CHECK-OUT.


CZAS NA ZAKUP BILETÓW

Czas na zakup biletów w tym dla współpasażerów wynosi 30 sekund, jeżeli w tym czasie nie dokonamy zakupu biletów aplikacja zwróci komunikat o tym, że czas zakupu upłyną i wróci do ekranu głównego. W takim wypadku operację zakupu trzeba ponowić.


Bilet jednorazowy - Zakup biletów dla Współpasażerów

Po wybraniu biletu jednorazowego z aplikacji MBILET i zeskanowaniu kodu QR z kasownika, naklejki lub wpisaniu ręcznie nr bocznego autobusu zostaniemy przekierowani do okna z zakupem biletów. Tak jak w przypadku karty miejskiej możemy zakupić bilety dla 6 współpasażerów wybierając odpowiednie rodzaje biletów.


CZAS NA ZAKUP BILETÓW

Czas na zakup biletów w tym dla współpasażerów wynosi 30 sekund, jeżeli w tym czasie nie dokonamy zakupu biletów aplikacja zwróci komunikat o tym, że czas zakupu upłyną i wróci do ekranu głównego. W takim wypadku operację zakupu trzeba ponowić.


Bilet jednorazowy - operacja CHECK-OUT

Operacja CHECK-OUT to wyrejestrowanie biletu jednorazowego.  Wykonanie operacji zakończenia przejazdu w aplikacji mobilnej, wykonywana przy wysiadaniu z pojazdu, dokonywana po uprzedniej rejestracji przejazdu. Wyrejestrowanie przejazdu spowoduje zwrot środków na Elektroniczną Portmonetkę w aplikacji MBILET dla pasażera i współpasażerów (jeżeli takie bilety były zakupione). Operację CHECK-OUT możemy wykonać już w trakcie jazdy wybierając przystanek docelowy. W momencie rejestracji wyjścia z pojazdu na konto EP zostanie zwrócona różnica międy zaliczkowo pobraną opłatą jak za jazdę do końca trasy, a opłatą należną za przejazd do przystanku, na którym użytkownik faktycznie wysiadł. Brak wykonania rejestracji wyjścia z pojazdu (check out) spowoduje pobranie opłaty jak za jazdę do końca trasy autobusu.  


UWAGA

W przypadku skorzystania z biletu jednorazowego z możliwością przesiadki czas przesiadki liczony jest od momentu wykonania operacji check out widoczny w zakładce Moje biety / Bilet jednorazowy / CECK OUT.


Rejestracja / Zakup biletu okresowego

  • Po utworzeniu konta SPERSONALIZOWANEGO / IMIENNEGO w aplikacji MBILET i przeniesieniu danych z karty miejskiej, na koncie pasażera zapiszą się również uprawnienia do ulg, które pasażer posiadał korzystając z MKM.

  • Po utworzeniu konta SPERSONALIZOWANEGO / IMIENNEGO w aplikacji MBILET w przypadku, gdy pasażer nie korzystał wcześniej z MKM, a przysługuje mu ulga na zakup biletów okresowych należy udać się do Punktu Obsłgi Klienta/ Centrum Obsługi Klienta MKS okazując dokument uprawniający do ulgi.


 • Po utworzeniu konta NA OKAZICIELA w aplikacji MBILET możliwy jest tylko zakup biletów normlnych.
  Na koncie dla okaziciela w aplikacji MBILET nie można zapisać ulgi.

UWAGA

Każdy bilet okresowy zakupiony w aplikacji MBILET należy ZAREJESTROWAĆ korzystając z dowolnego sposobu:

 • zeskanować przy pomocy aplikacji MBILET kod QR z kasownika (autobusy od nr bocznego 225 do 242),
 • zeskanować przy pomocy aplikacji MBILET kod QR z naklejki znajdującej się w autobusach (wszystkich),
 • wprowadzić ręcznie nr boczny autobusu w aplikacji MBILET.

Sposoby płatności

W aplikacji MBILET można zapłacić za bilety okresowe oraz doładowanie Elektronicznej Portmonetki używając jednej z metod płatności:

 • używając karty płatniczej
 • korzystając z przelewu bankowego
 • korzystając z metody płatności BLIK
 • dokonując wpłaty w Centrum Obsługi Kilenta / Punkcie Obsługi Klienta MKS

W przypadku potwierdzenia transakcji przez operatora płatności bilet okresowy zostanie zapisany na koncie pasażera w zakładce "Moje bilety", a na Elektronicznej Portmonetce w aplikacji MBILET pojawią się środki.

Na adres email podany przy rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie realizacji transakcji.


KARTA PŁATNICZA
Po naciśnięciu przycisku zapłać kartą aplikacja pokaże interfejs operatora płatności, w którym należy podać dane karty płatniczej oraz jej posiadacza. W zależności od banku, użytkownik może zostać poproszony o przeprowadzenie weryfikacji 3D Secure (potwierdzenie sms, PIN).
Domyślnie aplikacja proponuje zapamiętywanie karty i umożliwienie jej wykorzystania przy kolejnych transakcjach. Jeżeli użytkownik chce dokonać płatności kartą bez jej zapamiętania, należy dezaktywować opcję „Zapamiętaj kartę”.


PRZELEW BANKOWY
Po wybraniu banku zostaniemy przekierowani do strony banku.

Regulamin Aplikacji MBILET

Regulamin posługiwania się biletami elektronicznymi dla użytkownika aplikacji mobilnej mbilet - Mielecka Karta Miejska

Przegląd Regulaminu

§ 1.
Informacje ogólne

 1. Regulamin użytkownika aplikacji mobilnej mbilet-Mielecka Karta Miejska, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki korzystania z aplikacji mobilnej, która umożliwia zarejestrowanemu Użytkownikowi realizację Usług. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https:\\mks-mielec.pl oraz w aplikacji mobilnej mbilet-Mielecka Karta Miejska.
 3. Operatorem aplikacji mobilnej jest Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu
 4. Adres e-mail Operatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Akceptacja postanowień Regulaminu i spełnienie określonych w nim warunków stanowi podstawę i warunek korzystania przez Użytkownika z aplikacji mobilnej.

§ 2.
Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają

 1. MKS – Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu.
 2. Aplikacja mobilna - mbilet-Mielecka Karta Miejska – aplikacja, będąca własnością Operatora stanowiąca nośnik w systemie Mieleckiej Karty Miejskiej i umożliwiająca Użytkownikom np. nabywanie, przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych (np. smartfonów, tabletów), dedykowanych dla niej biletów zgodnie z obowiązującą taryfą (tj. okresowych i jednorazowych check-in/out), a także doładowanie elektronicznej portmonetki (EP).
 3. Bilet elektroniczny – bilet zakupiony przy użyciu dedykowanej do tego celu aplikacji mobilnej w Mielcu
 4. Elektroniczna Portmonetka (EP) – to usługa uruchomiona w aplikacji mobilnej, pozwalająca na gromadzenie środków celem wykorzystania ich do wnoszenia opłat za jednorazowe (check-in/out) przejazdy autobusami MKS Sp. z o.o. w Mielcu wg obowiązującej taryfy. Usługa jest aktywna w przypadku zgromadzenia na niej środków pieniężnych.
 5. Bilet jednorazowy (check-in/out) - to bilet uprawniający do jednorazowego przejazdu osoby, przewozu bagażu lub zwierząt, występujący na nośniku elektronicznym zapisany na e-karcie w aplikacji mobilnej ważny w autobusie w którym został zarejestrowany
 6. Bilet jednorazowy z możliwością przesiadki (check-in/out) - to bilet uprawniający do jednorazowego przejazdu, pod warunkiem że kontynuacja każdego przejazdu po przesiadce odbywa się w ciągu 45 min. od wyrejestrowania wyjścia z poprzedniego autobusu i odbywa się w strefie miejskiej. Warunkiem skorzystania z przesiadki jest konieczność rejestracji wyjścia z każdego autobusu.
 7. Mielecka Karta Miejska (e-karta) – e-karta zapisana w aplikacji mobilnej, która występuje w dwóch rodzajach:

  a) e-karta na okaziciela – nośnik elektronicznych biletów jednorazowych oraz elektronicznych biletów okresowych,

  b)e-karta spersonalizowana – nośnik elektronicznych biletów jednorazowych, okresowych i uczniowskich oraz informacji o przysługujących ulgach lub uprawnieniach do przejazdów bezpłatnych.

 8. MKR 3+ - spersonalizowana Mielecka Karta Miejska (e-karta) zapisana w aplikacji mobilnej, potwierdzająca udział w Programie na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus” realizowanym na terenie miasta Mielca
 9. Urządzenie mobilne – urządzenie z systemami operacyjnymi w najpopularniejszych oraz najnowszych wspieranych przez ich producentów wersjach,: Android (dla wersji min. 8), iOS (dla wersji min. 12) umożliwiające instalację oprogramowania dedykowanego dla ww. systemów operacyjnych (np. smartfon, tablet).
 10. Użytkownik – osoba wykorzystująca aplikację mobilną
 11. Usługi – funkcjonalności dostępne w aplikacji mobilnej, na które składają się: funkcjonalność biletowa, funkcjonalność Programu MKR3+, planer podróży
 12. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach aplikacji mobilnej, zawarta pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem.
 13. Funkcjonalność biletowa – możliwość zakupu, rejestracji oraz okazania do kontroli biletu komunikacji miejskiej w Mielcu, w oparciu o udostępnioną w aplikacji mobilnej taryfę biletową tj.:

  1) Doładowanie kontraktów - elektroniczne zapisanie na e-karcie w aplikacji mobilnej biletu okresowego lub doładowanie elektronicznej portmonetki

  2) Rejestracja przejazdu (kasowanie biletu -check in) - operacja, wykonywana bezpośrednio po wejściu do pojazdu, polegająca na wykonaniu operacji rozpoczęcia przejazdu w aplikacji mobilnej, która może być poprzedzona wyborem odpowiedniego biletu, w wyniku której następuje zapis informacji na e-karcie lub w aplikacji,

  3) Rejestracja wyjścia z pojazdu (wyrejestrowania przejazdu – check out) –wykonanie operacji zakończenia przejazdu w aplikacji mobilnej, wykonywana przy wysiadaniu z pojazdu, dokonywana po uprzedniej rejestracji przejazdu.

  4) Zapisanie informacji o przysługujących ulgach lub uprawnieniach do przejazdów bezpłatnych.

 14. Ważny bilet elektroniczny - to bilet zakupiony w aplikacji mobilnej, zarejestrowany bezpośrednio po wejściu do pojazdu.
 15. Funkcjonalność Programu MKR3+ - możliwość zapisania i okazania uprawnień wynikających z uczestnictwa w Programie MKR3+.
 16. Planer podróży – narzędzie do planowania przebiegu podróży środkami komunikacji miejskiej w Mielcu, z wybranego punktu startowego do wybranego punktu docelowego.
 17. Operator – Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Moniuszki 12
 18. Operator płatności – organizacja uprawniona do procesowania płatności, w szczególności z wykorzystaniem elektronicznych kanałów zdalnych, na dzień wydania regulaminu jest to Fiserv Polska S.A., Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa.
 19. COK – Centrum Obsługi Klienta przy ul. Moniuszki 12 w Mielcu.
 20. POK – Punkty Obsługi Klienta.
 21. Kod QR – graficzny kod przejazdu wyświetlony na wybranych kasownikach lub umieszczony na naklejkach w wewnętrznej części autobusu.

§ 3.
Ogólne warunki korzystania z aplikacji mobilnej MBILE

 1. Warunkiem korzystania z aplikacji mobilnej przez Użytkowników jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

  1) posiadanie statusu osoby fizycznej zgodnie z Kodeksem Cywilnym,

  2) ukończenie 18 roku życia (w przypadku osób poniżej 18 roku życia korzystanie z aplikacji jest możliwe po złożeniu stosownego dokumentu przez rodziców/ opiekunów prawnych w POK /COK),

  3) zainstalowanie na urządzeniu mobilnym aplikacji mobilnej, po pobraniu jej z marketów internetowych (np. Google Play i App Store),

  4) rejestracja poprzez wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i akceptacja wymaganych zgód i oświadczeń

  5) aktywacja poprzez wprowadzenie hasła (informacja zwrotna - kod z SMS).

 2. Za pobranie i korzystanie z aplikacji mobilnej nie są naliczane i pobierane jakiekolwiek opłaty. Powyższe nie wyłącza obowiązku zapłaty przez Użytkownika zgodnie z Regulaminem za bilety komunikacji miejskiej w Mielcu kupione za pośrednictwem aplikacji mobilnej.
 3. Pobranie aplikacji mobilnej za pomocą sieci Internet na urządzenie mobilne oraz korzystanie z aplikacji mobilnej jest związane z wykorzystaniem transmisji danych (Internet) według stawek operatora sieci telekomunikacyjnej, z którego usług korzysta Użytkownik.

§ 4.
Prawa i obowiązki

 1. Prawa i obowiązki Operatora są następujące

  1) Operator zapewnia ciągły dostęp do Usług za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

  2) Operator zapewnia bezpieczeństwo transakcji realizowanych w aplikacji mobilnej, z wyłączeniem procesu płatności, od chwili jego przekierowania do systemu płatności zarządzanego przez Operatora płatności;

  3) Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem urządzenia mobilnego, za pomocą którego korzysta on z aplikacji mobilnej, jak również nieprawidłowym funkcjonowaniem interfejsów, czy łączy telekomunikacyjnych niebędących własnością Operatora lub niezarządzanych przez niego;

  4) Operator zastrzega sobie prawo do zmiany technicznych funkcji oraz zawartości aplikacji mobilnej, niewpływających ujemnie na warunki umowy zawartej z Użytkownikiem; Operator ma prawo do podejmowania czynności konserwacyjnych, jak również mających na celu naprawę, zapobieżenie szkodom lub modyfikację i rozwój funkcjonalności oferowanych w ramach Aplikacji mobilnej. Operator nie odpowiada za brak dostępu do Usług za pośrednictwem aplikacji mobilnej spowodowany wykonywaniem czynności, o których mowa powyżej,

  5) W razie powzięcia przez Operatora uzasadnionych podejrzeń, że aplikacja mobilna jest wykorzystywana przez Użytkownika w celach innych niż wynikają z jej funkcjonalności, z ich nadużyciem lub niezgodnie z przepisami prawa czy Regulaminu, Operator ma prawo zablokowania dostępu do aplikacji mobilnej dla takiego Użytkownika. W takich przypadkach Użytkownik zobowiązany jest współdziałać z Operatorem celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

 2. Prawa i obowiązki Użytkownika:

  1) Użytkownik zobowiązany jest do wykorzystywania aplikacji mobilnej do celów zgodnych z przeznaczeniem udostępnionych w niej funkcjonalności, opisanych w Regulaminie,

  2) Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności hasła Użytkownika do aplikacji mobilnej,

  3) Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych osobowych, które podał w procesie rejestracji niezwłocznie po nastąpieniu zmiany dotyczącej tych danych;

  4) zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika za pośrednictwem aplikacji mobilnej treści o charakterze niegodnym z prawem,

  5) w przypadku podejrzenia nieuprawnionego użycia aplikacji mobilnej przez osoby trzecie lub utraty urządzenia mobilnego Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia faktu Operatorowi, który na wniosek Użytkownika dokona blokady dostępu do aplikacji mobilnej w ramach utraconego urządzenia mobilnego. Usunięcie blokady będzie możliwe po uprzednim zgłoszeniu Użytkownika do COK. Operator nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane w ramach aplikacji mobilnej przed zgłoszeniem wniosku o zablokowanie dostępu do aplikacji mobilnej.

§ 5.
Rejestracja użytkownika, zawarcie umowy oraz logowanie do aplikacji mobilnej MBILET

 1. Użytkownik może dokonać rejestracji, po uprzednim pobraniu Aplikacji mobilnej i jej instalacji na urządzeniu mobilnym.
 2. Użytkownik rozpoczyna proces rejestracji poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym, dostępnym w aplikacji mobilnej, następujących danych

  1) numer telefonu komórkowego,

  2) adres e-mail

  3) ustalone indywidualne hasło,

  W przypadku rejestracji konta imiennego – e-karty spersonalizowanej należy dodatkowo podać:

  1) imię i nazwisko,

  2) aktualne zdjęcie twarzy w orientacji pionowej (jak do legitymacji, dowodu lub paszportu),

  3) nr PESEL (w przypadku obcokrajowców datę urodzenia),

  4) adres zamieszkania wymagany w przypadku określonych ulg, które tego wymagają lub w przypadku otrzymania faktury,

  5) nr e-karty – jeżeli Użytkownik posiada e-kartę w celu:

  - przeniesienia danych o zrealizowanych zakupach biletów,

  - przysługujących ulgach,

  - uprawnieniach wynikających z uczestnictwa w Programie MKR3+

  z dotychczasowego konta w systemie.

  6) informacje o przysługujących ulgach (z terminem ich obowiązywania) – ulga będzie aktywna po udokumentowaniu przez użytkownika uprawnień w COK lub POK i dokonaniu akceptacji przez pracownika Operatora w systemie.

 3. Użytkownik w procesie rejestracji, zgodnie z ust. 2, jest zobowiązany do podania poprawnych i aktualnych danych osobowych. Użytkownik, po przejściu całego procesu rejestracji i zalogowaniu się do aplikacji mobilnej, może w dowolnym czasie skorygować błędy lub zaktualizować dane wymienione w ust. 2 za pośrednictwem Operatora
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego zgodnie z ust. 2, Użytkownik zobowiązany jest, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól formularza, do akceptacji wymaganych zgód i oświadczeń.
 5. Po ukończeniu czynności określonych w ust. 1 – 4 Użytkownik powinien zatwierdzić formularz rejestracyjny. Braki w zakresie podania wymaganych danych osobowych oraz akceptacji zgód i oświadczeń, o których mowa w ust. 2 i 4, uniemożliwiają ukończenie procesu rejestracji. Skuteczne zatwierdzenie formularza rejestracyjnego, za pomocą wprowadzenia kodu przesłanego w formie wiadomości SMS na numer telefonu podany we wniosku przez Użytkownika jest chwilą zawarcia Umowy.
 6. W przypadku błędnie wprowadzonego kodu weryfikacyjnego aplikacja mobilna umożliwi ponowne wysyłanie wiadomości SMS z nowym kodem oraz ponowne jego wprowadzenie. W przypadku trzech zakończonych niepowodzeniem prób weryfikacji numeru telefonu komórkowego, ponowna próba weryfikacji możliwa będzie po upływie 24 godzin.
 7. Podany przez Użytkownika adres e-mail wykorzystywany może być w procesie logowania zamiennie z numerem telefonu.
 8. Użytkownikowi, który zapomniał hasła do aplikacji mobilnej, udostępniona zostanie funkcjonalność resetowania hasła, dostępna na formularzu logowania. Po wybraniu opcji resetowania hasła, na wprowadzony w procesie rejestracji numer telefonu zostanie wysłany w formie wiadomości SMS kod weryfikacyjny.
 9. Logowanie do aplikacji mobilnej możliwe jest po podaniu numeru telefonu lub adresu email Użytkownika, podanych w procesie rejestracji oraz hasła Użytkownika.
 10. Usługi w aplikacji mobilnej dostępne są dla Użytkownika zalogowanego do aplikacji mobilnej.
 11. W chwili zawarcia Umowy zgodnie z ust.5, Operator udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z aplikacji mobilnej wyłącznie w celu korzystania z Usług. Aplikacja mobilna jest przedmiotem ochrony na podstawie prawa autorskiego i każde jej użycie wykraczające poza zakres licencji udzielonej zgodnie z powyższym, dokonywanie w niej zmian, jej dekompilacja, sprzedaż, inne rozpowszechnianie, użyczanie, sublicencjonowanie jest niedozwolone.

§ 6.
Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy określonego zgodnie z § 5 ust. 5 Regulaminu.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Użytkownik musi poinformować Operatora o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane do Operatora pocztą lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wysłane z adresu wskazanego w formularzu rejestracyjnym zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 2).
 3. Dla zachowania terminu do odstąpienia od Umowy, wystarczające jest wysłanie przez Użytkownika informacji dotyczącej wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, w sposób wskazany w ust. 2.
 4. Dla uniknięcia wątpliwości, prawo do odstąpienia dotyczy wyłącznie Umowy stanowiącej umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, nie obejmuje zaś swoim zakresem żadnej z umów sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w Mielcu, zawartych przez Użytkownika przy wykorzystaniu Funkcjonalności biletowej, które – jako dotyczące umów przewozu – pozostają zasadniczo poza regulacją ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287z późn. zm.).

§ 7.
Funkcjonalność biletowa

 1. Funkcjonalność biletowa umożliwia Użytkownikowi zakup za pośrednictwem aplikacji mobilnej biletów komunikacji miejskiej w Mielcu, rejestrację przejazdów oraz okazanie zakupionych biletów do kontroli. Oferta biletów komunikacji miejskiej w Mielcu dostępnych w aplikacji mobilnej uzależniona jest od zewnętrznych, względem Operatora uwarunkowań i może w trakcie świadczenia Usługi ulegać modyfikacji, co nie stanowi zmiany Regulaminu. Aktualna oferta dostępna jest w aplikacji mobilnej.
 2. Zakup biletu z aktualnej taryfy możliwy jest po jego wskazaniu.
 3. W procesie zakupu biletu Użytkownik będzie zobowiązany do wprowadzenia określonych parametrów zakupu, o których informacja wyświetlona zostanie po wyborze danego biletu z listy, a następnie do zatwierdzenia zakupu poprzez wciśnięcie przycisku „potwierdzam i płacę”.
 4. Bilet zostanie zapisany w aplikacji mobilnej Użytkownika niezwłocznie po dokonaniu przez Użytkownika płatności za ten bilet, w oparciu o usługę płatności realizowaną przez Operatora płatności lub po zamianie uprzednio zgromadzonych środków w Elektronicznej Portmonetce (EP) na wybrany bilet jednorazowy
 5. Fakturę VAT za zakupione bilety lub doładowanie Elektronicznej Portmonetki (EP), Użytkownik może wygenerować w trakcie realizacji transakcji, po wcześniejszym wprowadzeniu danych niezbędnych do wystawienia faktury.
 6. Fakturę można uzyskać również, po zrealizowanej transakcji, po okazaniu potwierdzenia bądź dokumentu identyfikującego transakcję, w POK/COK.
 7. W przypadku konieczności, poprawa wystawionej faktury, wystawienie faktury korygującej wykonywane jest wyłącznie w POK/COK.
 8. W przypadku problemów z dostępem Użytkownika do funkcjonalności biletowej, w ramach aplikacji mobilnej, Użytkownik nie jest zwolniony z obowiązku zakupu biletu z wykorzystaniem innych kanałów dystrybucji, a Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny fakt przejazdu Użytkownika bez ważnego biletu
 9. Zasady zakupu/rejestracji biletów jednorazowych (check-in/out) w aplikacji mobilnej są następujące:

  1) Zakup biletu jednorazowego w aplikacji mobilnej realizowany jest ze środków zgromadzonych na Elektronicznej Portmonetce (EP);

  2) Przy rejestracji przejazdu z EP pobierana jest kwota równa cenie przejazdu, zgodna z cennikiem opłat. Aby zarejestrować przejazd, na EP musi znajdować się kwota powyżej 0 zł. W przypadku, gdy ilość środków na EP jest mniejsza niż wartość opłaty za przejazd, informacja o brakującej kwocie zostanie zapisana w systemie, a brakująca kwota pobrana zostanie automatycznie podczas kolejnego doładowania EP.

  3) Ujemny stan konta EP lub brak środków na EP nie pozwala na dokonanie rejestracji przejazdu oraz korzystanie z przesiadek.

  4) Aby dokonać zakupu biletu jednorazowego, należy bezpośrednio po wejściu do pojazdu w aplikacji mobilnej wybrać opcję „Jednorazowy check in/out” i nakierować aparat urządzenia mobilnego na kod QR wyświetlany na ekranie kasownika (Rys.1). W przypadku braku możliwości zeskanowania kodu QR z kasownika, możliwe jest skorzystanie z naklejki z numerem autobusu zawierającej kod QR (Rys.2), umieszczonej w autobusie lub wprowadzenie ręcznie numeru autobusu w aplikacji mobilnej;

  5) Zarejestrowanie przejazdu (check-in) zatwierdza się, po wybraniu właściwej opcji biletu, poprzez naciśnięcie „Potwierdzam i płacę”. Zarejestrowanie przejazdu powoduje pobranie ze środków Elektronicznej Portmonetki opłaty, jak za jazdę do końca trasy autobusu zgodnie z obowiązującą taryfą.

  6) Aby skorzystać z ceny promocyjnej biletów jednorazowych należy dokonać rejestracji wyjścia z pojazdu (check-out) podczas wysiadania z autobusu potwierdzającej zakończenie podróży.

  W momencie rejestracji wyjścia z pojazdu na konto EP zostanie zwrócona różnica między zaliczkowo pobraną opłatą jak za jazdę do końca trasy, a opłatą należną za przejazd do przystanku, na którym pasażer faktycznie wysiadł. Rozliczenie transakcji (check-in/out) prezentowane jest w zakładce Historia / Portmonetka,

  7) Użytkownik może dokonać rejestracji wyjścia z pojazdu (check-out) przed zakończeniem podróży wybierając z listy przystanek zakończenia podróży,

  8) Brak wykonania rejestracji wyjścia z pojazdu (check-out) spowoduje pobranie opłaty jak za jazdę do końca trasy autobusu,

  9) W przypadku biletu jednorazowego z możliwością przesiadki zarejestrowanie kolejnych przejazdów po przesiadce powoduje pobranie ze środków EP opłaty, jak za jazdę do końca trasy autobusu zgodnie z obowiązującą taryfą. W momencie rejestracji wyjścia z pojazdu (check-out) nastąpi zwrot pobranej opłaty w całości. Dla użytkowników aplikacji mobilnej czas przesiadki liczony jest od momentu wykonania operacji checkout widoczny w zakładce Moje bilety /bilet jednorazowy / CHECK OUT. 

  10) Aby zarejestrować przejazd po przesiadce, na EP musi znajdować się kwota powyżej 0 zł podczas każdego przejazdu.

  11) Bilet jednorazowy z możliwością przesiadki dotyczy tylko i wyłącznie pierwszego użytkownika e-karty (nie dotyczy współpasażera).

  12) Podczas podróży z tego samego przystanku w tym samym autobusie istnieje możliwość dokonania maksymalnie 7 skasowań – tj. skasowanie za siebie i do 6 dokasowań za współpasażerów;

  13) Aby wyświetlić zakupione bilety jednorazowe, należy otworzyć je na ekranie głównym w zakładce „Moje bilety”.

 10. Zasady zakupu i rejestracji biletów okresowych w aplikacji mobilnej:

  1) Zakup biletu okresowego w aplikacji mobilnej realizowany jest poprzez określenie parametrów biletu (typ biletu, strefa, termin jego obowiązywania, w tym wskazanie z k alendarza daty rozpoczęcia),

  2) Zapłata za bilet o wybranych wcześniej parametrach jest realizowana w formie bezgotówkowych płatności internetowych,

  3) Użytkownik może posiadać jednocześnie maksymalnie 2 bilety okresowe, których termin ważności jeszcze nie upłynął;

  4) Bilet okresowy ważny jest w terminie określonym w momencie jego zakupu,

  5) Bilet okresowy, którego termin ważności rozpoczyna się w dniu zakupu ważny jest od momentu zakupu,

  6) Aby wyświetlić zakupiony bilet okresowy należy otworzyć go na ekranie głównym w zakładce „Moje bilety

  7) Bezpośrednio po wejściu do pojazdu w aplikacji mobilnej należy wybrać opcję „Moje bilety” i nakierować aparat urządzenia mobilnego na kod QR wyświetlany na ekranie kasownika (Rys.1). W przypadku braku możliwości zeskanowania kodu QR z kasownika, możliwe jest skorzystanie z naklejki z numerem autobusu zawierającej kod QR (Rys.2), umieszczonej w autobusie lub wprowadzenie ręcznie numeru autobusu.

 11. Zasady zapisywania i rejestracji uprawnień do bezpłatnych przejazdów w aplikacji mobilnej:

  1) Aktywowanie uprawnień do bezpłatnych przejazdów będzie możliwe po przedłożeniu odpowiednich dokumentów w COK lub POK i dokonaniu akceptacji przez pracownika Operatora w systemie.

  2) W przypadku rejestracji przejazdów osób uprawnionych do bezpłatnego przejazdu w aplikacji mobilnej należy wybrać opcję „Moje bilety” i nakierować aparat urządzenia mobilnego na kod QR wyświetlany na ekranie kasownika (Rys.1). W przypadku braku możliwości zeskanowania kodu QR z kasownika, możliwe jest skorzystanie z naklejki z numerem autobusu zawierającej kod QR (Rys.2), umieszczonej w autobusie lub wprowadzenie ręcznie numeru autobusu.

kasownik z oznaczeniem kodu QR
naklejka z kodem QR

§ 9.
Transakcje użytkowników aplikacji mobilnej MBILET

 1. Użytkownik może korzystać z funkcjonalności biletowej, funkcjonalności Programu MKR3+ oraz planera podróży.
 2. Płatności w aplikacji mobilnej, w ramach korzystania z funkcjonalności biletowej realizowane są przez Operatora płatności, odpowiedzialnego za dostarczenie mechanizmów płatniczych, autoryzację płatności, potwierdzenie dokonania transakcji płatniczej oraz bezpieczeństwo transakcji.
 3. Użytkownik przy każdej płatności wskazuje wybraną przez siebie metodę płatniczą, po czym postępuje zgodnie z wytycznymi Operatora płatności dla danej metody płatniczej. Warunkiem wykonania płatności za pośrednictwem Operatora płatności jest akceptacja udostępnionego przez niego regulaminu usługi.
 4. Zakup biletów okresowych i doładowanie Elektronicznej Portmonetki (EP), w ramach transakcji dokonywanych w aplikacji mobilnej, może być opłacony w formie bezgotówkowych płatności internetowych (przelewem bankowym, kartą płatniczą lub przez BLIK).
 5. Zakup biletów jednorazowych (check-in/out), w ramach transakcji dokonywanych w aplikacji mobilnej, realizowany jest z puli środków zgromadzonych na Elektronicznej Portmonetce (EP).
 6. Pierwsze i kolejne doładowanie elektronicznej portmonetki wynosi co najmniej 5,00 zł. ma środków zgromadzonych na Elektronicznej portmonetce nie może przekraczać limitu 150 zł.
 7. Użytkownik aplikacji mobilnej będący użytkownikiem e-karty spersonalizowanej może w każdym czasie, w tym również w przypadku rezygnacji z korzystania z aplikacji mobilnej, uzyskać zwrot środków zgromadzonych na swojej Elektronicznej Portmonetce (EP).
 8. Zwrot środków z elektronicznej portmonetki (EP) przysługuje użytkownikowi w okresie posiadania przez niego aktywnej usługi elektronicznej portmonetki w okresie ważności e-karty i może nastąpić w ciągu 24 m-cy od ostatniego doładowania. W celu zwrócenia środków z Elektronicznej portmonetki (EP) w wyżej wymienionym przypadku użytkownik musi złożyć odpowiedni wniosek w COK lub POK
 9. Użytkownik aplikacji mobilnej będący użytkownikiem e-karty na okaziciela nie ma możliwości zwrotu środków zgromadzonych na Elektronicznej portmonetce (EP).

§ 10.
Zasady kontroli biletów w aplikacji mobilnej MBILET

 1. Kontrolę biletów elektronicznych mogą przeprowadzać wyłącznie osoby uprawnione przez MKS posiadające identyfikator umieszczony w widocznym miejscu
 2. Nabyty bilet elektroniczny na przejazd będzie dostępny w Aplikacji Mobilnej przez cały okres jego obowiązywania.
 3. Użytkownik zobowiązany do okazania ważnego biletu do kontroli na żądanie osoby wskazanej w pkt.1. W tym celu należy z poziomu Aplikacji wybrać z listy zakupionych biletów właściwy i okazać do kontroli na ekranie urządzenia
 4. Wygenerowany kod QR będący potwierdzeniem zakupu/rejestracji biletu jest zabezpieczeniem jego autentyczności i jest integralnym elementem biletu
 5. Pod grafiką wyświetlone zostaną na ekranie następujące parametry:

  1) Biletu jednorazowego tj.:

  • Bieżąca data i czas,
  • Liczba i typ biletu,
  • Numer autobusu,
  • Numer linii komunikacyjnej,
  • Data i godzina rejestracji / wyrejestrowania biletu,
  • Nazwa przystanku początkowego i końcowy (jeśli dokonano wyboru),
  • Informacja dotycząca konieczności weryfikacji dokumentu uprawniającego do ulgi przez kontrolującego (jeżeli
  dotyczy).

  2) Biletu okresowego tj.: • Bieżąca data i czas,
  • Okres ważności biletu,
  • Numer linii komunikacyjnej,
  • Strefa,
  • Data i godzina ostatniej rejestracji biletu,


  • Przystanek rejestracji,
  • Nr linii oraz numer boczny autobusu w którym zarejestrowano przejazd.
 6. Kontrola biletu polega na sprawdzeniu ważności biletu tj. weryfikacji parametrów określonych w pkt.5. W szczególności nieważny jest bilet elektroniczny, który nie został zakupiony/zarejestrowany bezpośrednio po wejściu do pojazdu.

§ 11.
Planer podróży

 1. Planer podróży pozwala zaplanować przejazd środkami komunikacji miejskiej w Mielcu, z wybranego punktu startowego do wybranego punktu docelowego
 2. Użytkownik planując swoją podróż ma możliwość określenia jej parametrów, tj., np.: punkt (przystanek) startowy i docelowy.
 3. Po wprowadzeniu wybranych parametrów podróży planer podróży prezentuje wyniki wyszukiwania połączeń zawierające m.in. czas dojścia na przystanek, czas podróży
 4. W ramach wyników wyszukiwania prezentowane są propozycje biletów do wykorzystania w czasie przejazdu.

§ 12.
Zasady reklamacji

 1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem e-karty można składać w COK
 2. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie transakcji realizowanych przez niego za pośrednictwem aplikacji mobilnej, w tym w szczególności

  1) niewłaściwego przebiegu transakcji zakupu biletu;

  2) zwrotu biletu okresowego,

  3) zwrotu środków z Elektronicznej portmonetki

 3. Reklamacje dotyczące niewłaściwego przebiegu transakcji zakupu biletu, w tym również skasowań Elektronicznej portmonetki (check in/out) MKS rozpatrzy niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia reklamacji. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego MKS może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji
 4. Zapisany kontrakt 30-dniowego imiennego biletu okresowego i jego krotności można anulować na podstawie potwierdzenia sprzedaży biletu w COK najpóźniej do 5-tego dnia licząc od daty początku jego obowiązywania. Kwotę zwrotu kontraktu oblicza się proporcjonalnie do okresu użytkowania. Anulowanie kontraktu odbywa się poprzez usunięcie z e-karty informacji o zapisanym kontrakcie.
 5. Zapisany kontrakt ulgowego sieciowego biletu miesięcznego imiennego można anulować tylko w przypadku zakupu jego krotności na podstawie potwierdzenia sprzedaży biletu poczynając od następnego miesiąca poprzedzającego jego zakup lub użytkowanie.
 6. Zwrot niewykorzystanych środków z elektronicznej portmonetki przysługuje jedynie użytkownikowi spersonalizowanej e-karty w okresie posiadania przez niego aktywnej usługi elektronicznej portmonetki na jego spersonalizowanej e-karcie w okresie jej ważności i może nastąpić w ciągu 24 m-cy od ostatniego doładowania.
 7. Utratę telefonu z zainstalowaną Aplikacją mobilną należy niezwłocznie zgłosić do COK. Nośnik zostaje w takim przypadku niezwłocznie zablokowany, uniemożliwiając odczyt zapisanych biletów.
 8. Kontrakt zapisanego biletu okresowego, środki z EP lub uprawnienia do bezpłatnych przejazdów z utraconego telefonu zostaną przeniesione / zapisane na nowym nośniku, z jednoczesnym zablokowaniem możliwości korzystania z Aplikacji mobilnej na poprzednim urządzeniu.
 9. W pozostałych sprawach nie uregulowanych w pkt.1-8, na pisemny wniosek pasażera dopuszcza się możliwość indywidualnego rozpatrzenia wniesionej reklamacji po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego zakończonego ostateczną decyzja zarządu.

§ 13.
Rozwiązanie umowy

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z dostępu do Aplikacji mobilnej oraz oferowanych w niej Usług poprzez rozwiązanie Umowy.
 2. W celu rozwiązania Umowy Użytkownik musi poinformować Operatora o swojej decyzji o rozwiązaniu Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane do Operatora pocztą lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wysłane z adresu wskazanego w formularzu rejestracyjnym zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 2).
 3. Dla uniknięcia wątpliwości, prawo do rozwiązania Umowy opisane powyżej dotyczy wyłącznie Umowy stanowiącej umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, nie obejmuje zaś swoim zakresem żadnej z umów sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w Mielcu, zawartych przez Użytkownika przy wykorzystaniu funkcjonalności biletowej, które – jako dotyczące umów przewozu – pozostają zasadniczo poza regulacją ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 4. W przypadku wypowiedzenia Umowy lub jej rozwiązania, Użytkownik ma prawo żądać zwrotu niewykorzystanych środków zgromadzonych na Elektronicznej Portmonetce (EP) oraz zwrotu wartości niewykorzystanej części biletu okresowego na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 14.
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu (kod pocztowy 39-300), przy ul. Moniuszki 12.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Użytkownik może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora danych osobowych.
 3. Dane Użytkownika są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy na świadczenie Usług w ramach Aplikacji mobilnej zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, a także w celu zawarcia i wykonania umowy przewozu (tj. wydania/udostępnienia imiennej spersonalizowanej e-karty w aplikacji mobilnej, umożliwienia identyfikacji jej właściciela, zakupu i kodowania biletów, prowadzenia ich ewidencji, rozpatrywania reklamacji, kontroli posiadania odpowiedniego dokumentu przewozu oraz archiwizacji na potrzeby ewentualnej ochrony roszczeń Użytkownika i MKS wynikających z umowy przewozu, uwzględnienia prawa do przejazu ulgowego). Podstawą prawną przetwarzania danych jest zawarta umowa – art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes Administratora danych, w przypadku danych osobowych związanych z uwzględnieniem prawa do przejazdu ulgowego (ulga gminna lub ustawowa) podstawę stanowi art.6 ust.1 lit.c) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego. W przypadku podania danych dotyczących stanu zdrowia w tym stopnia niepełnosprawności w celu uwzględnienia prawa do przejazdu ulgowego - dane te będziemy przetwarzać w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę - art.9 ust.2 lit.a) |RODO.
 4. W przypadku danych, które nie są niezbędne MKS do wykonania celów określonych w ust. 3 podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art.9 ust.2 lit.a) RODO - jeżeli takie dane zostaną nam podane dobrowolnie na podstawie zgody.
 5. Dane osobowe mogą̨ być udostępnione innym uprawnionym podmiotom gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa,. Państwa dane osobowe mogą̨ zostać udostępnione także dostawcom usług i rozwiązań technicznych/organizacyjnych: firmie R&G Plus Sp. z o.o. ul. Traugutta 7 39-300 Mielec, Master IT Technologies a.s Vystavni 1928/9 Moravska Ostrava 702-00 Ostrava, Republika Czeska, Vercom S.A ul. Roosevelta 22, 60-829 Poznań ,kancelarii prawnej oraz mogą zostać przekazane podmiotom z którymi Administrator ma podpisane stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych np. firmie informatycznej, wyłącznie w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.
 6. Dane Użytkownika wynikające z realizacji celów określonych w ust. 3 będą przetwarzane:

  - w przypadku e-karty z elektroniczną portmonetką nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy od jej ostatniego doładowania,

  - w przypadku e-karty z zapisanym biletem okresowym nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy od ostatniego dnia ważności tego biletu

 7. Okres przechowywania danych przetwarzanych w celu rozpatrywania złożonej reklamacji, skargi lub wniosku będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do jego rozpatrzenia nie później niż do okresu przedawnienia danego roszczenia.
 8. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody będziemy przetwarzać dane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania lub do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.
 9. Dane Użytkownika nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe Użytkownika nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie będą podlegać profilowaniu.
 11. Zgodnie z RODO Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych: dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, a także usunięcia swoich danych – jeśli takie prawo okaże się zasadne. W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie pisemnie lub poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 12. \ Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli jego zdaniem przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Podanie danych nie jest obowiązkowe ale jest warunkiem zawarcia i realizacji Umowy na świadczenie Usług w ramach Aplikacji mobilnej zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Brak podania danych uniemożliwi zawarcie i realizację Umowy. W przypadku danych potwierdzających uprawnienie do skorzystania z przejazdu ulgowego podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z przejazdu ulgowego.
 14. Szczegółowe informacje dotyczące Polityki Prywatności oraz korzystania z plików Cookies znajdują się na stronie internetowej: mks-mielec.pl.

§ 15.
Postanowienia końcowe

 1. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany lub uzupełnienia Regulaminu w każdym czasie. Operator poinformuje Użytkowników o wszelkich zmianach w Regulaminie i o dniu ich wejścia w życie poprzez wiadomość wyświetloną w urządzeniu mobilnym bądź przesłaną na adres email Użytkownika
 2. Jeżeli w okresie przed dniem wejścia w życie wprowadzonych w Regulaminie zmian Użytkownik nie zgłosi Operatorowi sprzeciwu wobec tych zmian, przyjmuje się, że Użytkownik je zaakceptował. W okresie przed dniem wejścia w życie wprowadzonych w Regulaminie zmian Użytkownik może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym albo zgłosić sprzeciw, w wyniku którego Umowa wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie wprowadzonych w Regulaminie zmian
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, do Umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz przepisy zawarte w Regulaminie posługiwania się biletami elektronicznymi przyjętego Uchwałą Zarządu MKS Sp. z o.o. w Mielcu
 4. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi załącznik do Regulaminu – Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora zgodnie z Regulaminem.

Polityka Prywatności


Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w Aplikacji mobilnej mbilet – Mielecka Karta Miejska


 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu (kod pocztowy 39-300), przy ul. Moniuszki 12.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Użytkownik może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora danych osobowych.
 3. Dane Użytkownika są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy na świadczenie Usług w ramach Aplikacji mobilnej zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, a także w celu zawarcia i wykonania umowy przewozu:

  • wydania/udostępnienia imiennej spersonalizowanej e-karty w aplikacji mobilnej, umożliwienia identyfikacji jej właściciela,
  • zakupu i kodowania biletów, prowadzenia ich ewidencji,
  • kontroli posiadania odpowiedniego dokumentu przewozu oraz archiwizacji na potrzeby ewentualnej ochrony roszczeń Użytkownika i MKS wynikających z umowy przewozu
  • rozpatrywania reklamacji,
  • uwzględnienia prawa do przejazdu ulgowego


  Podstawą prawną przetwarzania danych jest zawarta umowa – art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes Administratora danych, w przypadku danych osobowych związanych z uwzględnieniem prawa do przejazdu ulgowego ( ulga gminna lub ustawowa ) – podstawę stanowi art. 6 ust 1 lib c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego

  • w przypadku podania danych dotyczących stanu zdrowia w tym stopnia niepełnosprawności w celu uwzględnienia prawa do przejazdu ulgowego - dane te będziemy przetwarzać w oparciu o wyrażona przez Państwa zgodę – art. 9 ust 2 lit a) RODO


  Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

  1. 1) numer telefonu komórkowego
  2. 2) adres email,
  3. 3) ustalone indywidualne hasło,
  4. 4) adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są w celach technicznych – na temat przetwarzania tych danych, prosimy o zapoznanie się z informacją zawarta poniżej, dotycząca gromadzenia danych.


  W przypadku rejestracji konta imiennego – e-karty spersonalizowanej będziemy przetwarzać również

  1. 1) imię i nazwisko,
  2. 2) aktualne zdjęcie twarzy w orientacji pionowej (jak do legitymacji, dowodu lub paszportu),
  3. 3) nr PESEL (w przypadku obcokrajowców datę urodzenia,
  4. 4) adres zamieszkania wymagany w przypadku określonych ulg, które tego wymagają lub w przypadku otrzymania faktury,
  5. 5) nr e-karty – jeżeli Użytkownik posiada e-kartę w celu:

   • przeniesienia danych o zrealizowanych zakupach biletów,
   • przysługujących ulgach,
   • uprawnieniach wynikających z uczestnictwa w Programie MKR3+

  6. z dotychczasowego konta w systemie.
   Uwaga: - w sytuacji przeniesienia dotychczasowego konta w systemie, na którym zostało zapisane prawo do przejazdu ulgowego z uwagi na stan zdrowia w tym przede wszystkim z uwagi na stopień niepełnosprawności, przenosząc to konto wyrażacie Państwo zgodę , na przetwarzanie powyższych danych w Aplikacji mobilnej.

  7. 6) innee dane takie jak dane o stopniu niepełnosprawności, posiadania statusu kombatanta lub osoby represjonowanej, statusie honorowego dawcy krwi lub dawcy przeszczepu, statusie emeryta lub rencisty – jeżeli dane te zostaną nam przekazane, jako dane potwierdzające uprawnienie do skorzystania z przejazdu ulgowego.

 4. W przypadku danych, które nie są niezbędne MKS do wykonania celów określonych w ust. 3 podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust 2 lit a RODO - jeżeli takie dane zostaną nam podane dobrowolnie na podstawie zgody.
 5. Dane osobowe mogą̨ być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione także dostawcom usług i rozwiązań technicznych/organizacyjnych: Firmie R&G Plus Sp. z o.o., ul. Traugutta 7, 39-300 Mielec, MASTER IT Technologies, a.s.. Výstavní 1928/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Republika Czeska, Vercom S.A., ul. Roosevelta 22, 60-829 Poznań, kancelarii prawnej oraz mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi Administrator ma podpisane stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych np. firmie informatycznej, wyłącznie w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.
 6. Dane Użytkownika wynikające z realizacji celów określonych w ust. 3 będą przetwarzane:

  • - w przypadku e-karty z elektroniczną portmonetką nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy od jej ostatniego doładowania,
  • - w przypadku e-karty z zapisanym biletem okresowym nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy od ostatniego dnia ważności tego biletu.

 7. Okres przechowywania danych przetwarzanych w celu rozpatrywania złożonej reklamacji, skargi lub wniosku będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do jego rozpatrzenia nie później niż do okresu przedawnienia danego roszczenia.
 8. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody będziemy przetwarzać dane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania lub do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody
 9. Dane Użytkownika nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe Użytkownika nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie będą podlegać profilowaniu.
 11. Zgodnie z RODO Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych: dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, a także usunięcia swoich danych – jeśli takie prawo okaże się zasadne. W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie pisemnie lub poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 12. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli jego zdaniem przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 13. Podanie danych nie jest obowiązkowe ale jest warunkiem zawarcia i realizacji Umowy na świadczenie Usług w ramach Aplikacji mobilnej zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Brak podania danych uniemożliwi zawarcie i realizację Umowy. W przypadku danych potwierdzających uprawnienie do skorzystania z przejazdu ulgowego, podanie tych danych jest dobrowolne ale konieczne do skorzystania z przejazdu ulgowego
 14. Gromadzenie danych – logi systemowe
  Z zastrzeżeniem zasad przetwarzania zawartych powyżej podczas wizyty użytkownika w Aplikacji mobilnej mbilet – Mielecka Karta Miejska automatycznie zapisują się tzw. logi systemowe – anonimowe informacje takie jak: adres URL, adres IP, identyfikator aplikacji, czas trwania żądania do serwera, dane przesłane przez użytkownika do serwera (tzw. payload żądania), dane odesłane przez serwer do użytkownika (tzw. payload odpowiedzi), rodzaj oraz wersja przeglądarki, rodzaj oraz wersja systemu operacyjnego, czas wizyty.
 15. Wykorzystywanie danych – logi systemowe
  Logi systemowe przechowywane są do czasu ich usunięcia przez administratora i służą jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwerami serwisu. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu
  Logi są gromadzone, okresowo archiwizowane (ZIP), nie są automatycznie kasowane, zawierają dane identyfikujące konkretna osobę. Logi te służą do rozwiązania zgłoszeń, w szczególności błędów.
 16. Odnośniki do innych stron internetowych
  Serwis wykorzystuje komponent WebView do wyświetlania treści zewnętrznych (brama operatora płatności Fiserv S.A. i aktualności oraz treści dodatkowe zdefiniowane przez system centralny Operatora.
  Serwis może zawierać linki i odnośniki do treści dodatkowych na innych stronach internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności na tych witrynach. Zachęcamy – po przejściu do innego serwisu – do zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami
 17. Wykorzystanie ciasteczek – mechanizm Cookies
  Aplikacja mobilna mbilet - Mielecka Karta Miejska może zawierać linki do stron wykorzystujących ciasteczka („cookies”). Identyfikują one przeglądarkę użytkownika serwisów oraz usprawniają działanie serwisów. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie, jednak niektóre funkcje serwisu mogą wtedy nie działać poprawnie. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
  Typy plików cookies wykorzystywanych w serwisie.

  • Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia.
  • Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia
  • Cookies podmiotów trzecich: OpenStreetMap.

  Pliki te są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację konkretnych osób korzystających z serwisu
  Cele wykorzystywania plików cookies w serwisie.

  1. 1) Dostosowanie zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  2. 2) Statystyczne i analityczne - pozawalają zrozumieć jak użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
  3. 3) Zapisywanie podejmowanych interakcji np. przesyłanie formularzy znajdujących się na stronie.

  Zarządzanie plikami cookies.
  Każda przeglądarka internetowa umożliwia zmianę ustawień prywatności
  Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany takich ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika.
  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki:

  • - Google Chrome,
  • Internet Explorer,
  • Mozilla Firefox,
  • Opera,
  • Safari,
  • inne, nie wymienione powyżej przeglądarki: Informacji o zarządzaniu plikami cookies należy szukać w sekcji „Pomoc” w przeglądarce lub skontaktować się z producentem przeglądarki,
  • urządzenia mobilne typu telefon komórkowy lub tablet: Informacje o zarządzaniu plikami cookies można znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego urządzenia.

  Korzystanie z serwisu z wyłączonymi plikami cookies.
  Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu. Wyłączenie cookies w przeglądarce nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych przypadkach może powodować utrudnienia

FAQ

Zalety korzystania z aplikacji MBILET?

Aplikacja MBILET została zaprojektowana w taki sposób, aby odwzorować działanie taryfy biletowej MKS. Korzystając z aplikacji możesz korzystać z rozwiązań, które do tej pory dawało posiadanie MKM (Mieleckiej Karty Miejskiej). Korzystając z aplikacji możesz oszczędzać swój czas i pieniądze. Od teraz będziesz mógł


PAMIĘTAJ
Jako użytkownik aplikacji MBILET kupuj bilety ulgowe tylko wtedy jeżeli przysługuje Ci prawo do ulgi, oraz zwracaj uwagę na datę ważności swoich ulg na koncie.

W jakich przypadkaach po utworzeniu konta w aplikacji MBILET muszę udać się jednorazowo do Punktu Obsługi Klienta NKS?

W przypadku gdy nie mam ukończone 18 lat. Użytkownik aplikacji MBILET potrzebuje zgody rodzica lub prawnego opiekuna na korzystanie z aplikacji. W takim przypadku należy udać się do Centrum Obsługi Klienta / Punktu Obsługi Klienta i wypełnić stosowną zgodę. Po utworzeniu konta do czasu jego aktywacji przez pracownika MKS korzystanie z aplikacji przez osobę poniżej 18 roku życia będzie nieskuteczne.

W przypadku zmiany zdjęcia w aplikacji przez użytkownika zmiana taka musi zostać uwierzytelniona przez pracownika Centrum Obsługi Klienta / Punktu Obsługi Klienta. Do czasu przeprowadzenia weryfikacji przez pracownika korzystanie z aplikacji MBILET przez użytkownika będzie nieskuteczne.

Co zrobić w przypadku gdy przysługuje mi ulga na zakup biletów?

Jeżli pasażer posiada uprawnienia do ulgi na zakup biletów po założeniu konta SPERSONALIZOWANEGO / IMIENNEGO w aplikacji MBILET powienien udać się do Centrum Obsługi Klienta  / Punktu Obsługi Klienta w celu zapisania stosownej ulgi na jego koncie. Tylko konto SPERSONALIZOWANE / IMIENNE upoważnia do zapisania ulgi na koncie w aplikacji.

Czy mogę jednocześnie korzystać z aplikacji MBILET i mojej karty MKM?

Korzystanie jednocześnie z karty MKM i aplikacji MBILET nie jest możliwe. Jedynie w przypadku kiedy na Elektronicznej Portmonetce przeniesionej karty do aplikacji pasażer posiada niewykorzystane środki można je wykorzystać użytkując w dalszym ciągu kartę MKM.
Niewykorzystane środki można również wypłacić w Centrum Obsługi Klienta / Punkcie Obsługi Klienta.
Kolejna próba doładowania MKM i korzystania z niej równolegle z aplikacją MBILET będzie nieskuteczna.
W przypadku przeniesienia MKM do aplikacji MBILET z ważnym biletem okresowym karta MKM zostaje automatycznie zablokowana i nie można z niej korzystać.

Czy mogę skorzystać z debetu gdy nie mam wystarczającej ilości wolnych środków na koncie Elektronicznej Portmonetki?

Tak jak w przypadku użytkowania MKM każdy użytkownik aplikacji MBILET korzystający z jednorazowych przejazdów może w przypadku niewystarczającej ilości wolnych środków na koncie zakupić bilet jednorazowy. Na koncie użytkownika pojawi się ujemne saldo konta Elektronicznej Portmonetki. Po kolejnym doładowaniu konta saldo zostanie zbilansowane.

UWAGA
Do wykonania przejazdu przy pomocy debetu trzeba posiadać minimum 0,01 zł. Przy ujemnym stanie konta zakup biletu nie zostanie zrealizowany.